Aanbevelingen voor de gemeenteraad; deel VI


  • definitieve toekenning van de budgetten welke op voorschotbasis zijn toegekend door het desbetreffend ministerie, expliciet opnemen in de jaarrekening