Verkiezingsprogramma’s Gemeenteraadsverkiezingen Amsterdam 2022-2026

Onderstaand de verkiezingsprogramma’s van de politiek partijen te Amsterdam voor de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022. Aangehouden volgorde is op basis van het huidig aantal zetels in de gemeenteraad Amsterdam, aangevuld met nieuwe partijen*. De verkiezingsprogramma’s zijn in PDF-formaat of anders als URL van de desbetreffende website. Elk opent in een nieuw venster. Tegelijk bevat… Lees verder Verkiezingsprogramma’s Gemeenteraadsverkiezingen Amsterdam 2022-2026

Voorjaarsnota 2021 Amsterdam: kleine duiding

Wethouder Financiën Everhardt heeft 12 mei 2021 Voorjaarsnota 2021 (PDF 5 MB) gepresenteerd, de voorloper van Begroting 2022 die hierna wordt uitgewerkt aan de hand van de bij deze Voorjaarsnota genomen besluiten. Tevens gaf wethouder Groot Wassink een toelichting bij deze presentatie. Het Parool wijdde er een artikel aan: ‘Amsterdam moet extra in de buidel… Lees verder Voorjaarsnota 2021 Amsterdam: kleine duiding

De verkiezingsprogramma’s 2021-2025 van de politiek partijen voor de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart 2021

De partijprogramma’s voor de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart 2021. De volgorde is alfabetisch, de programma’s zijn van de politiek partijen in het huidig parlement met toevoeging van BIJ1 van Sylvana Simons en Splinter van Van Kooten-Arissen. Mocht u een partij missen, dat kan kloppen, de racistische bagger en charlatans van PVV en FvD treft… Lees verder De verkiezingsprogramma’s 2021-2025 van de politiek partijen voor de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart 2021

BM Halsema’s voornemen tot het I-criterium voor coffeeshops; kleine analyse en gedachtegang

Burgemeester Halsema heeft de gemeenteraad geïnformeerd over haar voornemen van het invoeren van een ingezetenencriterium voor coffeeshops, wat inhoudt dat ‘alleen ingezetenen van Nederland toegelaten mogen worden in een coffeeshop’. U treft de brief hier in PDF: brief BM Halsema I-criterium voor coffeeshops. De agenda van raadscommissie AZ waar dit besproken zal worden met alle… Lees verder BM Halsema’s voornemen tot het I-criterium voor coffeeshops; kleine analyse en gedachtegang

Het politieke jaar 2021 Amsterdam, en de gemeenteraadsverkiezingen in 2022

Het heeft er alle schijn van dat, om met de deur in huis te vallen, zowel het bestuurlijk stelsel, het groen in de stad versus de verdichting van die stad als de plaatsing van windmolens in Amsterdam zich als onderwerp zal manifesteren van de campagnes voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022 in Amsterdam.

Begroting 2021 Amsterdam; kleine analyse

De coalitie van GroenLinks, D66, PvdA en SP kiest ervoor om, gelijk aan het kabinet en de EU, in de coronacrisis met concept-begroting 2021 gemeente Amsterdam (PDF 14 MB) zo min mogelijk te snijden in de uitgaven en weet een record-begroting te presenteren, er vindt ten opzichte van 2020 een sterke stijging plaats van 700… Lees verder Begroting 2021 Amsterdam; kleine analyse

Begroting 2021 gemeente Amsterdam

Wethouder Financiën Everhardt heeft concept-begroting 2021 gepubliceerd op donderdag 22 oktober 2020. Deze staat op de website Financiën van de gemeente Amsterdam online, alwaar u ook alle andere financiële documenten treft alsook het coalitieakkoord, of u kunt hier concept-begroting 2021 gemeente Amsterdam in PDF openen en downloaden (15 Mb).

De misgelopen inkomsten van gemeente Amsterdam: tientallen miljoenen per jaar

Het Gemeentefonds is de meest grote inkomstenbron voor elke gemeente. Dit fonds kent een opbouw, het is niet één bedrag maar een optelsom van vele factoren, zoals ruim zestig maatstaven, met voor elke maatstaf een bedrag per eenheid. Zie hier bij de Rijksoverheid, VNG en Kennisbank Openbaar Bestuur voor meer informatie en uitleg.

Zicht op bezuinigingen: de mogelijkheden

De coronacrisis slaat enorme gaten in de begroting van de gemeente Amsterdam. Momenteel is onbekend wat de precieze gevolgen zijn maar voor 2020 valt een tekort van honderden miljoenen te voorzien door het wegvallen van veel inkomsten uit de toeristen-, reclame- en parkeerbelastingen, leges en dividenduitkeringen alsook de hogere uitgaven inherent aan de coronacrisis. Dit… Lees verder Zicht op bezuinigingen: de mogelijkheden

De coronacrisis & gemeentefinanciën Amsterdam: een catastrophe voltrekt zich

De coronacrisis treft de gemeentefinanciën van Amsterdam in het hart. Er zijn tekorten aanstaande als nooit tevoren, dit jaar al, welke het stadsbestuur dwingen tot grote ingrepen. Momenteel is nog geen precies inzicht in de gevolgen van de crisis die als de grootste buiten oorlogstijd wordt omschreven, er valt slechts globaal een oordeel op te… Lees verder De coronacrisis & gemeentefinanciën Amsterdam: een catastrophe voltrekt zich

Burgemeester Halsema; kleine analyse

Burgemeester Halsema is een hogere intelligentiegraad eigen. Zij doorgrondt materie zoals weinigen gegeven is, weet onderscheid aan te brengen binnen complexe onderwerpen daar waar anderen dit als een geheel brengen. Een waardig opvolger van burgemeester Van der Laan, die ook van deze kenmerkende eigenschap getuigde.

Duurzaam Amsterdam, de beleidsdocumenten sinds 2006, aardgasvrij, CO2-neutraal etc

Laat ik beginnen met excuus, want het lukt mij niet mijn irritatie voor me te houden. Onderstaand het beleid Duurzaamheid van de gemeente Amsterdam van pak ‘m beet de laatste vijftien jaar. Er is geen enkele structuur, er is niet uit te komen. Ik zal proberen het volledig en correct weer te geven, zonder nogal… Lees verder Duurzaam Amsterdam, de beleidsdocumenten sinds 2006, aardgasvrij, CO2-neutraal etc