Verslag van het verslag van de informateur

De informateur van GroenLinks heeft na de verkiezingsuitslag van de gemeenteraadsverkiezingen een eerste verkenning verricht, en hiervan verslag uitgebracht: Verslag informateur en brieven partijen (PDF).

Het is een document dat een aantal beleidsonderwerpen opsomt met bijgaand de stellingnames van de politiek partijen in dezen, en mogelijke coalities. Terugkerende factor is dat de verschillen zijn te overbruggen, als er al verschil is. Die verschillen zijn er hooguit op detailniveau.

Dit, terwijl het verslag van de informateur begint met te stellen dat er verandering van koers nodig is. Maar dat komt verder nergens meer voor in het verslag. Ook bevreemdt het dat de informateur dan geen melding maakt van grote verschillen van inzicht.

Een groot statement aan het begin dus, ‘verandering van koers is nodig’, wat verder geen onderwerp meer is, en er blijken geen grote verschillen van inzicht. Innerlijk en inhoudelijk tegenstrijdig, dit verslag van deze informateur.

Wat verder opvalt is dat tijdens de campagne grote woorden zijn gebruikt, zoals over de verkoop van sociale huurwoningen, maar dat dit nu niet meer ter discussie staat, volgens de informateur. Alleen waar en hoe, maar dat is altijd de vraag.

Het verslag heeft er de schijn van dat de opzet politiek is ingegeven: GroenLinks probeert concurrent Partij voor de Dieren voor het blok te zetten. Als de PvdD dan afhaakt, kan hen dit worden nagedragen door GroenLinks.

Sowieso is zo’n eerste verkenning veelal anders dan men doet vermoeden. Het lijkt of er mogelijke coalities worden gepresenteerd door de informateur van GroenLinks, dat wordt dan ook gepretendeerd, maar in werkelijkheid is de bedoeling dat er juist partijen afvallen wat deze dan kan worden nagedragen en de werkelijk mogelijke coalities in zicht komen..


Geplaatst

in

door