Amsterdam: financiële nota’s (van belang bij de coalitievorming)

De nota’s en rapportages komen via de agenda van de gemeenteraad veelal naar buiten, dan kan iedereen deze inzien. Momenteel zijn er onderhandelingen gaande om een coalitie, er is geen agenda. Pas na college-vorming zijn de commissies bekend waarop de agenda wordt opgesteld door de gemeenteraad.

Onderstaand de financiële nota’s en rapportage die anders via de agenda van de gemeenteraad in te zien zouden zijn, waar momenteel dus nog geen sprake van is. Wel zijn deze aan te treffen op de webpagina van wethouder Financiën Kock. Deze nota’s en rapportage geven het financieel beeld weer waar de onderhandelaars om de coalitie zich mee geconfronteerd zien: structureel zijn er grote tekorten.

Chronologisch:

nota Begrotingsruimte 2018-2022 (PDF)

4-maands 2018 (PDF)

Addendum nota Begrotingsruimte 2018-2022 (PDF)

Voor de volledigheid: de incidentele middelen vanuit het Fysiek domein (grondopbrengsten en parkeerinkomsten) alsook hogere toeristenbelasting brengen de nodige extra inkomsten die hier niet goed zijn in te zien. Maar de tekorten zoals weergegeven in bovenstaande nota’s hier volledig en/ of structureel mee financieren is ongewenst, zal ook niet gebeuren. Grondopbrengsten bv brengen ook kosten met zich mee en kunnen sterk fluctueren.

Alles is dus indicatief, ook omdat het meerjarenbeeld immer aan verandering onderhevig is.


Geplaatst

in

door