Stand van zaken debat krakende uitgeprocedeerde asielzoekers

Gisterenavond, donderdag 12 april, vond in de gemeenteraad Amsterdam een debat plaats naar aanleiding van een ingediende actualiteit door VVD mw. Poot over de kraakactie van de We Are Here-groep.

Er was een situatie ontstaan met veel verwarring en ruis rondom deze zaak, na de actualiteit is hier geen verandering in gekomen. De uitkomst was ronduit teleurstellend, de status quo was, is en blijft en de mist die deze affaire omgeeft blijft hangen.

De rechterzijde van het politiek spectrum laat zich in dezen kenmerken met de stellingname dat iemand die uitgeprocedeerd is het land moet verlaten alsook dat kraken verboden is. De linkerkant daarentegen stelt dat het asielbeleid van de regering faalt en dat gekraakt vastgoed niet moet worden ontruimd voor leegstand. Dit laatste is bekrachtigd met een aangenomen motie (PDF) van GroenLinks, PvdA, D66 en SP onder de titel ‘uitstellen van ontruiming van ongedocumenteerden’.

Bovenstaande stellingnames worden door de betrokken politici gebracht als enkelvoudige feiten. Deze casus laat goed zien dat enkelvoudige feiten niet bestaan, het leidt dan ook tot het resultaat dat er verwarring en ontevredenheid resteren bij het grote publiek. Dat de betrokken politici vervolgens hun handen in onschuld wassen, doet deze verwarring verder geen goed. Deze verwarring is tweeledig: aan de ene kant mensen die het onrechtvaardig vinden dat de wet niet voor iedereen lijkt te gelden, met aan de andere kant een overheersend gevoel dat de situatie ertoe leidt dat deze mensen met een afgewezen asielverzoek alsnog voor een verblijfsvergunning in aanmerking kunnen komen alsook dat het barmhartig is om voor mensen die nergens anders heen kunnen een opvang te bieden. De realiteit is dat ook deze enkelvoudige feiten de werkelijkheid geen recht doen.

 

Het debat in de gemeenteraad gisteravond verliep langs bovengenoemde lijnen, in vaste patronen waarbij de betrokken politici om de hete brij heen draaiden alsmede langs elkaar heen praatten. De anti-climax was de daaropvolgende bijdrage van waarnemend burgemeester Van Aartsen die zeer procedureel in de materie stond; hij is slechts waarnemend en er is momenteel na de verkiezingen nog geen nieuw college waardoor er geen nieuw beleid mag worden verwacht. De onrust over verstoorde openbare orde deed Van Aartsen af als lariekoek om daarna te benadrukken hoezeer sommigen zich bedreigd moeten hebben gevoeld. Ook zette Van Aartsen uiteen hoe zijn taken en bevoegdheden zich verhouden tot die van het Openbaar Ministerie, erop doelend dat men niet bij hem moet zijn.

 

Dat de voorstanders van 24-uurs opvang voor deze groep uitgeprocedeerde asielzoekers uiteindelijk, alhoewel een meerderheid in de gemeenteraad, die opvang niet bewerkstelligden, leek na alle verwarring en mist ongemerkt te passeren.

 

De door de in meerderheid van de gemeenteraad gewenste opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers die opvang door de rijksoverheid weigeren zal worden behandeld in de commissievergadering met portefeuille Openbare Orde & Veiligheid. Er is momenteel nog geen agenda, wel heeft het college van B&W deze dan te behandelen raadsbrief (PDF) aangeleverd, getiteld ‘Uitvoering motie omvorming winteropvang naar tijdelijke voorziening’.


Geplaatst

in

door