Analyse coalitieakkoord 2018-2022, Amsterdam


Donderdag 24 mei 2018 presenteerden GroenLinks, D66, PvdA en SP het door hen overeengekomen coalitieakkoord, getiteld ‘Coalitieakkoord 2018-2022 ‘Een nieuwe lente en een nieuw geluid’‘ (PDF).

De titel en inleiding zijn misplaatst pretentieus. Dit coalitieakkoord is een voortzetting van het beleid van de vorige coalitie, alleen staan er veel meer financiële middelen ter beschikking. Het is dezelfde maaltijd, nu met wat extra kruiden.

Vandaar dan ook al die beeldvorming met de 24-uursopvang, da’s vorm ofwel politiek. Autoluw stond al op stapel, energietransitie ook, etc. Het beleid van de nieuwe coalitie laat zich omschrijven als dezelfde maaltijd, voortzetting beleid vorige coalitie, nu met wat extra kruiden. Dit laat zich goed herkennen in de financiën, daar zie je de voortzetting van het beleid in terug. De extra financiële middelen, ingegeven door de neoliberale groei, maken paar leuke dingen mogelijk, wat eerst niet kon of anders meer tijd zou vergen. Zelfde maaltijd, nu met wat extra kruiden.