Aanbevelingen voor gemeenteraad Amsterdam, deel II


  1. kwartaalrapportages afschaffen
  2. meer ondersteuning voor (individuele) raadsleden
  3. tweede leraar en klassenassistenten in elke klas
  4. per beleidsonderdeel meer aandacht voor financiën binnen het totaal
  5. Gemeentefonds specificeren; accres afzonderen