Raadsvoordrachten wethouder Groot Wassink


De voordrachten van wethouder Groot Wassink in de gemeenteraad Amsterdam. Het college van B&W verstrekt via Volg het Beleid informatie per thema, met Werk en Inkomen, programma Vluchtelingen alsmede alhier democratisering Meedenken, Meepraten en Meedoen.

Sociale Zaken:

Collegebrief ‘Meer Werk Meer Banen‘ (PDF), agendapunt 16 gemeenteraad 13 maart 2019.

Voordracht ‘Werkbrigade doorontwikkeling‘ (PDF), agendapunt 43 gemeenteraad 19 juni 2019.

Collegebrief ‘Meer Amsterdammers aan het werk‘ (PDF), agendapunt 13 raadscommissie Werk, Inkomen en Onderwijs 26 juni 2019.

Diversiteit en Antidiscriminatiebeleid:

Ter vaststelling ‘Amsterdamse aanpak arbeidsmarktdiscriminatie 2019-2022‘ (PDF), agendapunt 21 gemeenteraad 13 februari 2019.

Ter vaststelling beleidsbrief ‘Beleidsbrief Diversiteit en Inclusiviteit‘ (PDF), agendapunt 15 gemeenteraad 13 maart 2019.

Brief Ontwikkeling ‘Meldpunt Discriminatie regio Amsterdam (MDRA)‘ (PDF), agendapunt 14 raadscommissie Kunst, Diversiteit en Democratisering 10 april 2019 (tot nu afgevoerd van de agenda in de gemeenteraad).

Raadsbesluit ‘Nota Regenboogbeleid‘ (PDF), agendapunt 26 gemeenteraad 9 oktober 2019.

Kennisgeving ‘Nota Gendergelijkheid‘ (PDF), agendapunt 14 raadscommissie Kunst, Diversiteit en Democratisering 4 december 2019.

Ter vaststelling Call voor ‘Verkenning Nationale Museale Voorziening Slavernijverleden‘ (PDF), agendapunt 19 Tijdelijke Algemene Raadscommissie 20 juni 2018.

Ter bespreking ‘Incubatorfase Nationale Museale Voorziening Slavernijverleden‘ (PDF), agendapunt 23 raadscommissie Kunst, Diversiteit en Democratisering 29 oktober 2019.

Kennisgeving ‘Herziene planning Verkenning Nationale Museale Voorziening Slavernijverleden‘ (PDF), Tkn 8 raadscommissie Kunst, Diversiteit en Democratisering 4 december 2019.

Initiatiefvoorstel ‘Amsterdamse Excuses voor het Slavernijverleden‘ (PDF), agendapunt 14 raadscommissie Kunst, Diversiteit en Democratisering 29 oktober 2019.

Democratisering:

Ter kennisgeving ‘Bestuursakkoord 2018-2022‘ (PDF), agendapunt 11 raadscommissie Kunst, Diversiteit en Democratisering 14 november 2018.

Ter vaststelling beleidsbrief ‘Beleidsbrief Democratisering (PDF), agendapunt 6 gemeenteraad 8 mei 2019.

Vluchtelingen & Ongedocumenteerden:

Ter bespreking ‘Uitwerking coalitieakkoord mbt ongedocumenteerden‘ (PDF), agendapunt 11 raadscommissie Algemene Zaken 27 september 2018.

Ter bespreking ‘Uitvoeringsplan 24-uursopvang ongedocumenteerden‘ (PDF), agendapunt 15 gemeenteraad 23 januari 2019.

Ter vaststelling ‘Beleidskader Vluchtelingen 2019-2022 (PDF), agendapunt 42 gemeenteraad 19 juni 2019.