Raadsvoordrachten wethouder Moorman

De voordrachten van wethouder Moorman in de gemeenteraad Amsterdam. Het college van B&W verstrekt via Volg het Beleid informatie per thema, met alhier Onderwijs & Jeugd en Werk en Inkomen.

ONDERWIJS:

Raadsbesluit ‘Energieneutrale nieuwbouw Onderwijs‘ (PDF), agendapunt 23 gemeenteraad 18 juli 2018.

Ter vaststelling ‘Plan van Scholen Basisonderwijs 2019-2022‘ (PDF), agendapunt 24 gemeenteraad 18 juli 2018.

Raadsbesluit (PDF) ‘Eén voorziening voor alle Amsterdamse peuters (‘Bevorderen kansengelijkheid in de voorschool’), agendapunt 14 gemeenteraad 7 november 2018.

Ter vaststelling ‘Statushouders voor de klas‘ (PDF), agendapunt 13 gemeenteraad 7 november 2018. Verordening wijzigen.

Raadsbesluit ‘Gezonde Schoolgebouwen Amsterdam 2018-2022‘ (PDF), agendapunt 34 gemeenteraad 19 december 2018. Betreft luchtkwaliteit, binnenklimaat.

Ter vaststelling ‘Verordening op het Lokaal Onderwijsbeleid 2019‘ (PDF), agendapunt 21 gemeenteraad 23 januari 2019. Nieuw zijn de weigeringsgronden voor onderwijssubsidies mbt een te hoge ouderbijdrage.

Raadsbesluit en ter vaststelling ‘Verordening Huisvestingsvoorzieningen Onderwijs Amsterdam 2018‘ (PDF), agendapunt 24 gemeenteraad 14 februari 2019. De normbedragen voor de eisen van Bijna Energie Neutraal Gebouw (BENG), alsook budget voor het schoolplein bij nieuwbouw.

Ter vaststelling beleidsbrief ‘Onderwijsvisie 2019-2025‘ (PDF), agendapunt 21 gemeenteraad 13 maart 2019. ‘Investeren daar waar dit het hardst nodig is’ neemt prominent deel in beslag.

Ter vaststelling ‘Amsterdamse Lerarenagenda 2019-2023‘ (PDF), agendapunt 13 gemeenteraad 3 april 2019. Verschillende maatregelen ter facilitering van A’damse leraren, en ter bestrijding van het lerarentekort.

Ter vaststelling beleidsbrief ‘Kansenaanpak Voortgezet Onderwijs 2019-2023‘ (PDF), agendapunt 12 raadscommissie Werk, Inkomen en Onderwijs 10 april 2019. Kansengelijkheid bevorderen.

Ter vaststelling beleidskader ‘Amsterdamse Impuls Schoolpleinen 2019-2024‘ (PDF), agendapunt 9 gemeenteraad Amsterdam 29 mei 2019.

Ter vaststelling ‘Plan van Scholen Basisonderwijs 2020-2023‘ (PDF), agendapunt 45 gemeenteraad Amsterdam 10 juli 2019. De aanvragen voor nieuwe scholen.

Ter vaststelling beleidskader ‘PIEK-aanpak 2019-2023‘ (PDF), agendapunt 48 gemeenteraad Amsterdam 10 juli 2019. Professionaliseren, Innoveren, Excelleren en Kansen bieden (PIEK). Met Brede Brugklasbonus, Allesineenschool en de Amsterdamse Familie School. Kansengelijkheid bevorderen.

Ter vaststelling ‘Strategisch Huisvestingsplan Schooltuinen‘ (PDF), agendapunt 46 gemeenteraad Amsterdam 10 juli 2019.

Ter vaststelling beleidsbrief ‘Amsterdammerschap in het Onderwijs (PDF), agendapunt 34 gemeenteraad 18 september 2019.

Raadsbesluit ‘Onderwijshuisvestingsprogramma 2020‘ (PDF), agendapunt 44 gemeenteraad Amsterdam 6 november 2019. Betreft 146 miljoen euro.

ARMOEDE EN SCHULDHULPVERLENING:

Ter bespreking ‘Brede Monitor Armoederegelingen‘ (PDF), agendapunt 14 raadscommissie Werk, Inkomen en Onderwijs 13 mei 2019. Tevens vergroten bereik Amsterdamse armoedevoorzieningen.

Ter vaststelling ‘Amsterdamse Agenda tegen Armoede en Schulden 2019-2022‘ (PDF), agendapunt 31 gemeenteraad 9 oktober 2019. Wethouder Moorman intensiveert het budget voor het Armoedebeleid met 12 miljoen euro naar 120 miljoen euro per jaar.

INBURGERING:

Ter bespreking ‘Nieuwe Amsterdamse Aanpak Inburgering‘ (PDF), agendapunt 30 gemeenteraad 9 oktober 2019.


Geplaatst

in

door