Raadsperiode 2014-2018; het laatste politiek seizoen

Raadsperiode 2014-2018 begint aan het laatste deel voordat de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 een nieuwe raadsperiode inluiden.

De zogeheten drukte en de woningmarkt zullen terugkerende factoren van belang zijn op verschillende beleidsportefeuilles. Beide onderwerpen staan al prominent geagendeerd voor de campagnes van de gemeenteraadsverkiezingen 2018. Ook de luchtkwaliteit en het nieuw bestuurlijk stelsel zullen bij verschillende onderwerpen ter sprake worden gebracht, zeker door de oppositie.

 

Bij het naderen van de gemeenteraadsverkiezingen zullen de bestaande linkse partijen trachten om DENK en de partij van Sylvana Simons in te sluiten, terwijl er op rechts juist strijd valt te verwachten met de toetreding van Thierry Baudet’s FvD. De onderwerpen laten zich raden en spelen op beide flanken terwijl hier ook de meningsverschillen zullen opspelen tussen links en rechts. Maar op links zullen de verschillen niet worden uitvergroot door de bestaande partijen, terwijl dit op rechts onvermijdelijk lijkt. Maar of de nieuwe partijen op links zich laten insluiten, valt te bezien.

Onderwijs kent punten die, van oudsher, in aanloop naar de verkiezingen steeds nadrukkelijker een rol spelen. Erfpacht smeult nog na en zal tijdens de campagnes een rol van belang spelen.

 

Het laatste kwartaal van 2017 zal de bezuiniging van € 30 miljoen op Reiniging, Groen en Openbare Ruimte nog de nodige voeten in de aarde hebben alsook de nodige ophef veroorzaken, waarbij de oppositie niet zal schromen de beeldvorming naar eigen hand te zetten. Verscheidene woningbouwprojecten staan geagendeerd, zo ook de bouw van parkeergarages. Hoe meer de verkiezingen aanstonds zijn, des te meer zal de oppositie trachten om de vuurtjes op te stoken, zo veel als mogelijk. Portefeuille Zorg alsook de zogenoemde tweedeling lenen zich hier ook goed voor.

Onbekend is wanneer notitie Begrotingsruimte wordt gepubliceerd. Hierin staat beschreven welke en hoeveel financiële middelen de komende raadsperiode beschikbaar zijn. Nog geen politiek partij heeft grote projecten aangekondigd, maar na jaren van een leeg Investeringsfonds komt er langzamerhand weer ruimte beschikbaar voor grote investeringen.

 

Donderdag 21 september 2017 presenteert het college concept-begroting 2018, het officieus startpunt van de campagnes voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018. De voortekenen duiden op een felle verkiezingsstrijd tussen weerszijden maar ook onderling, aan weerszijden.


Geplaatst

in

door