Eindejaarsrapportage Fondsen 2016; grondexploitaties Amsterdam (VEF)

De resultaten van de grondexploitaties die onder het regime vallen van het Vereveningsfonds van de gemeente Amsterdam; realisatiecijfers 2016 en meerjarenperspectief: Eindejaarsrapportage Fondsen 2016 (PDF).

Collegevoordracht van wethouder Grondzaken Van der Burg, geagendeerd in raadscommissie Ruimtelijke Ordening d.d. 19 april 2017: agenda en stukken raadscommissie Ruimtelijke Ordening d.d. 19 april 2017, alwaar de eindejaarsrapportage, de raadsvoordracht en de bijlagen aan te treffen zijn.

Update 10 mei 2017: wethouder Van der Burg geeft per brief nadere toelichting op verzoek van raadscommissie Grondzaken, zie agenda gemeenteraad 10 mei 2017, punt 18. Het agendapunt, ter kennisneming, is ‘gehamerd’ (geen verdere behandeling tijdens de gemeenteraad), met een stemverklaring van PvdA mw. De Heer. Zij vond een aantal zaken onduidelijk, maar niet genoeg om er verder een punt van te maken (anders dan het verzoek om de schriftelijk nadere toelichting).


Geplaatst

in

door