Beleidskader Verlichting, Amsterdam

Raadscommissie Infrastructuur & Duurzaamheid bespreekt woensdag 12 april 2017 ‘Beleidskader Verlichting’, voordracht van wethouder Verkeer en Vervoer Litjens: agenda raadscommissie ID, 12 april 2017, agendapunt 13.

Hier het Beleidskader Verlichting gemeente Amsterdam op de website van de gemeente Amsterdam, ‘Handboek Inrichting Openbare Ruimte’ (HIOR Amsterdam), alwaar ook de Visie Openbare Ruimte, de Watervisie, het Stedelijk Kader Buitenverlichting, de Amsterdamse Beweeglogica en de Puccinimethode (Standaard voor het Amsterdams Straatbeeld).

Gemeente Amsterdam spendeert jaarlijks aan beheer Openbare Verlichting afgerond € 10 miljoen. Deze Openbare Verlichting is verantwoordelijk voor 43% van de CO2-uitstoot van de gemeentelijke assets. Gemeentelijke CO2-uitstoot Amsterdam was jaarlijks 93.000 ton (2013), zie Duurzaamheid & Energie, gemeente Amsterdam. CO2-uitstoot op Amsterdams grondgebied was 4471 kTon in 2015 (Monitor uitvoeringsprogramma Duurzaam Amsterdam; juni 2016). Beoogde reductie CO2-uitstoot Openbare Verlichting (OVL) is 13.000 ton/ jaar, tot nu gerealiseerd 500 ton/ jaar.

Tevens liep er een Vervangingsprogramma Openbare Verlichting, periode 2011-2015. Dit betrof een jaarlijkse uitgave van € 15 miljoen tot en met € 18 miljoen, uit MWP 2011-2015 DIVV (PDF):

De uitgaves uit voornoemd programma worden niet genoemd in het Beleidskader Verlichting.

Raadscommissie Financiën besprak 30 maart 2017 ‘Nadere analyse referentiebudgetten; verschillen uitgaveniveaus’ door CEBEON: raadscommissie Financiën 30 maart 2017, met ‘Verklaring afwijking referentiebudgetten OVL; Openbare Verlichting Amsterdam’, agendapunt 13.

Gemeente Amsterdam heeft een hoger uitgaveniveau dan het referentieniveau, waar dit rapport nader op ingaat. U ziet hier een voorbeeld van: per inwoner besteedde de gemeente Amsterdam € 21 aan kapitaallasten OVL, terwijl het referentiekader € 9 is.


Geplaatst

in

door