Begroting 2018 gemeente Amsterdam; kleine uitleg

Wethouder Financiën Kock presenteerde 21 september 2017 de concept-begroting van de gemeente Amsterdam voor het jaar 2018. Het bijgaande persbericht en artikelen in de media hieromtrent treft u onderaan dit bericht, alsook andere documenten gerelateerd aan dit bericht.

De begroting is een uitwerking van de voorjaarsnota welke de gemeenteraad vaststelde op 19 juli 2017. Voorjaarsnota 2017 is het ware zogeheten ‘verdeelmoment’ in de P&C-cyclus. Deze cyclus betreft de jaarlijks terugkerende, op voorhand vastgestelde momenten waarop de jaarrekening, de voorjaarsnota, de begroting en de najaarsnota worden behandeld. In Amsterdam gaat dit samen met de behandeling van de budgetten voor de stadsdelen, ‘gebiedsgericht werken’.

Het is belangrijk te weten dat de begroting een uitwerking is van de voorjaarsnota. In principe worden bij de begroting geen nieuwe besluiten genomen. Het is geen ‘verdeelmoment’, dat is de voorjaarsnota. De financiële keuzes die de gemeenteraad maakt betreffende het jaar erop, komen aan bod bij de voorjaarsnota, waarop deze worden uitgewerkt in de begroting.

De begroting van de gemeente Amsterdam omvat € 5,7 miljard aan baten alsook lasten. Het gros hiervan ligt vast, er is al over besloten. Alhoewel de gemeenteraad de gehele begroting elk jaar vaststelt ingevolge Gemeentewet artikel 189, vindt besluitvorming goeddeels slechts plaats omtrent de ontwikkelingen, hetgeen verandert ten opzichte van de voorgaande besluitvorming, ofwel de voorjaarsnota.

Zo is de grootste inkomstenbron van de gemeente, het Gemeentefonds, gegroeid sinds de voorjaarsnota is vastgesteld. Deze € 29,8 miljoen wordt van de nodige aandacht voorzien. Er is ook een meevaller van het renteresultaat á € 12,5 miljoen, en een tegenvaller van € 0,6 miljoen. Hiermee is € 41,7 miljoen onderhevig aan de nieuwe besluitvorming die plaatsvindt bij de begrotingsbehandeling. Zoals hierboven gesteld, de begroting is een uitwerking van de voorjaarsnota, het verdeelmoment waar de werkelijke besluitvorming plaatsvindt aangaande de financiën voor het jaar erop volgend.

Ook is het van belang te weten dat een begroting bestaat uit twee delen: financieel en bestuurlijk (’toelichting’). De bedragen die in de begroting voorkomen zijn het gevolg van de, principiële, keuzes die politici maken. Politiek is de afweging der belangen. Wanneer de raadsleden spreken over de begroting, zal dit dus niet alleen de bedragen betreffen waarmee de begroting is opgebouwd. Juist niet veelal, geld is namelijk een middel en geen doel. De begroting is dan ook bij uitstek het moment voor politici om de politieke standpunten voor het voetlicht te brengen.

De concept-begroting wordt in oktober behandeld door de raadscommissies en op 8 en 9 november behandeld in de gemeenteraad. De agenda’s treft u hier: agenda’s raadscommissies en gemeenteraad Amsterdam.

PS op later moment zal ik een bericht schrijven met meer informatie over de bedragen in de begroting

Bijlages:

Begroting 2018 Amsterdam (PDF)

Voorjaarsnota 2017 Amsterdam (PDF)

behandeling Voorjaarsnota 2017: Gemeenteraad Amsterdam, 19 juli 2017, agendapunt 14

artikel in ’t Parool nav presentatie concept-begroting 2018: ‘Gemeente houdt hand op de knip, miljoenen de spaarpot in

artikel in de Telegraaf: ‘Amsterdam: miljoen voor anti-terreurmaatregelen

Gemeentewet.


Geplaatst

in

door