Amsterdam: Kunstenplan 2021-2024

Wethouder Kunst & Cultuur Meliani heeft op 15 mei 2019 raadscommissie Kunst, Diversiteit en Democratisering de bestuurlijke reactie op Verkenning 2019 van de Amsterdamse Kunstraad ter bespreking aangedragen. De Kunstraad beschrijft in deze Verkenning 2019 de Amsterdamse kunst- en cultuursector. Wethouder Meliani geeft in de bestuurlijke reactie aan dat Verkenning 2019 van de Amsterdamse Kunstraad waardevolle aanknopingspunten bevat voor Kunstenplan 2021-2024, ‘met name op het gebied van diversiteit en inclusie, kunst en cultuur in de buurt, internationalisering en de creatieve arbeidsmarkt’.

U treft de agenda hier op de website van gemeenteraad Amsterdam, met de stukken en de mogelijkheid de bespreking door de raadscommissie alsook de beantwoording door wethouder Meliani terug te zien:

raadscommissie KDD 15-5-2019, agendapunt 16. Tevens werd toen de evaluatie Basispakket Kunst- en Cultuureducatie besproken, agendapunt 17, tezamen met rapport Cultuureducatie Amsterdam, beide afkomstig van de Amsterdamse Kunstraad, waarvan wethouder Meliani in de bestuurlijke reactie aangeeft dit te willen betrekken bij de Hoofdlijnen Kunst & Cultuur 2021-2024.

Feitelijk is voorgaand de start van Kunstenplan 2021-2024. Officieel begint de procedure met Contouren Kunstenplan 2021-2024 (PDF), welke wethouder Meliani ter bespreking aanleverde bij de raadscommissie Kunst, Diversiteit en Democratisering van 5 juni 2019. De agenda, stukken en mogelijkheid de bespreking terug te zien treft u hier: Contouren Kunstenplan 2021-2024, agendapunt 14. Tevens treft u onder agendapunt 13 het Atelier- en Broedplaatsenbeleid 2019-2022.

De volgende stap in aanloop naar Kunstenplan 2021-2024 is het vaststellen van de Hoofdlijnen Kunst & Cultuur 2021-2024 (PDF). Wethouder Meliani heeft raadscommissie KDD deze Hoofdlijnen aangeleverd voor de vergadering van 4 december 2019, agendapunt 11. Het advies van de Amsterdamse Kunstraad over de Hoofdlijnen treft u onder agendapunt 16.

De planning is dat Kunstenplan 2021-2024 door de gemeenteraad wordt vastgesteld in november 2020, de aanvraagperiode vangt 23 december 2019 aan.

Wethouder Meliani is 15 november 2019 door het Parool geïnterviewd over de Hoofdlijnen Kunstenplan 2021-2024.

Het persbericht van wethouder Meliani bij het uitbrengen van de Hoofdlijnen, ‘Meliani: meer kunst en cultuur voor alle Amsterdammers‘.


Geplaatst

in

door