Tag: financiën

 • Aanbevelingen voor gemeenteraad Amsterdam, deel II

  kwartaalrapportages afschaffen meer ondersteuning voor (individuele) raadsleden tweede leraar en klassenassistenten in elke klas per beleidsonderdeel meer aandacht voor financiën binnen het totaal Gemeentefonds specificeren; accres afzonderen

 • Aanbevelingen voor gemeenteraad Amsterdam; deel I

  bezuinigen op bestuur & ondersteuning interne financieringsmiddelen toevoegen aan de financiële kengetallen beïnvloedbare ruimte en schuifmogelijkheden van de begroting weergeven * grondexploitatie: wel regie voeren maar niet zelf uitvoeren scholen breder faciliteren op gebied van Kunst & Cultuur en Sport * zie Rapport Enquêtecommissie Financiële functie 2002-2014 blz. 121 ‘Inzichtelijkheid van de begroting’ (hier in…

 • #Amsterdam: overzicht agenda raadscommissie Financiën deze week

  Deze week vergaderen de raadscommissies Wonen, Ruimtelijke Ordening, Zorg & Sport en Financiën. U treft de agenda’s alhier: agenda’s raadscommissies Amsterdam, 6 en 7 juli 2016. Raadscommissie Financiën heeft wethouders Kock en Litjens te gast, die de volgende agendapunten hebben aangeleverd, welke door de commissie zijn geagendeerd:

 • Amsterdam: overzicht agenda raadscommissie Zorg & Sport

  De week vergaderen de raadscommissies Wonen, Ruimtelijke Ordening, Zorg & Sport en Financiën. U treft de agenda’s met stukken alhier: raadscommissies Amsterdam; 6 en 7 juli 2016. Raadscommissie Zorg & Sport vergadert donderdag 7 juli, met wethouder Van der Burg te gast. Hij heeft de volgende agendapunten aangeleverd.

 • Bestuur en ondersteuning gemeente Amsterdam: de directe kosten

  De lasten van Bestuur & Ondersteuning in de gemeente Amsterdam zijn voor de gemeenteraad amper onderwerp van debat. Toch is enige aandacht op z’n plaats gezien de hoogte van het totaalbedrag en de veranderingen die deze de laatste jaren ondergaat.

 • Gemeente Amsterdam: Begrotingsjaar 2016 en de Voorjaarsnota

  Begrotingsjaar 2016 is bijna halverwege. De begroting voor dit jaar is door de gemeenteraad Amsterdam vastgesteld in november 2015. Gaande het jaar kunnen zich ontwikkelingen voordoen die hun weerslag hebben op de lopende begroting. Het college informeert de gemeenteraad via de Voorjaarsnota over het lopende begrotingsjaar, en legt eventuele begrotingswijzigingen voor ter besluitvorming. Tevens dient…