Gemeente Amsterdam: Begrotingsjaar 2016 en de Voorjaarsnota

Begrotingsjaar 2016 is bijna halverwege. De begroting voor dit jaar is door de gemeenteraad Amsterdam vastgesteld in november 2015. Gaande het jaar kunnen zich ontwikkelingen voordoen die hun weerslag hebben op de lopende begroting. Het college informeert de gemeenteraad via de Voorjaarsnota over het lopende begrotingsjaar, en legt eventuele begrotingswijzigingen voor ter besluitvorming. Tevens dient de Voorjaarsnota als grondslag voor Begroting 2017, die hierna wordt uitgewerkt.

Begroting 2016 treft u op de website van wethouder Financiën Kock: Begroting 2016 Amsterdam, website wethouder Financiën Kock, waar ook een infographic is en de begroting interactief is te bezichtigen.

Momenteel ligt Voorjaarsnota 2016 voor, de gemeenteraad vergadert er deze weken over in de raadscommissies. De agenda’s met stukken van de gemeenteraad Amsterdam treft u alhier: Gemeenteraad Amsterdam, en Voorjaarsnota 2016 Amsterdam in pdf-formaat.

De coalitie van D66, VVD en SP heeft met het hernieuwd coalitieakkoord ‘Coalitieakkoord 2014-2018 vernieuwd; Amsterdam blijft van iedereen‘ (pdf) al de nodige lijnen uitgezet, die door het college zijn verwerkt in deze Voorjaarsnota. De keuzes die zijn gemaakt en voorliggen ter besluitvorming ziet u op blz. 67 van de Voorjaarsnota:

Definitieve besluitvorming vindt plaats op 14 juli, tijdens de gemeenteraadsvergadering.


Geplaatst

in

door