Politiek Amsterdam: lijsttrekkersverkiezingen bij D66 en PvdA

Er zijn bij D66 en PvdA interne verkiezingen voor het lijsttrekkerschap bij de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018.

Dit lijkt bij de PvdA Amsterdam een uitgemaakte zaak. Huidig fractievoorzitter Marjolein Moorman heeft zich kandidaat gesteld voor het lijsttrekkerschap. Er is weinig reden om aan te nemen dat zij niet wordt gekozen door de lokale PvdA-leden: politiek, bestuurlijk, inhoudelijk, communicatief, strategisch en tactisch; Marjolein Moorman brengt op elk vlak veel kwaliteiten met haar mee. Sinds 2010 is zij raadslid, vanaf 2012 fractievoorzitter bij de hoofdstedelijke PvdA. Zij heeft zich op elk vlak bewezen, in de praktijk.

Er zijn meer kandidaten bij de PvdA, dat leest u hier in het Parool: Dagelijks bestuurders Van Berkel en Rengelink van de bestuurscommissies West en Centrum, welbekend bij de volgers van de lokale politiek, kandideren zich ook. Toch lijkt de verkiezing van Marjolein Moorman als lijsttrekker een uitgemaakte zaak, zoals bovenstaand omschreven.

 

Ook bij D66 Amsterdam zijn er verkiezingen voor het lijsttrekkerschap bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Dit lijkt een minder uitgemaakte zaak: Abdeluheb Choho (wethouder), Reinier van Dantzig (interim fractievoorzitter) en Dehlia Timman (raadslid) hebben zich gekandideerd.

De Telegraaf berichtte dat de andere D66-wethouders in Amsterdam hun steun uitspreken voor Reinier van Dantzig. Een opmerkelijke manoeuvre, zowel jegens hun collega in het college van B&W als jegens de fractie en de leden van D66 te Amsterdam.

Ook enkele collega-raadsleden afficheren zich met steun voor Van Dantzig, maar deze zijn tot nu (zeer) beperkt in aantal. In hoeverre deze wel prominente maar in aantal beperkte steun voor Van Dantzig illustratief is, valt lastig in te schatten. Wel lijkt Abdeluheb Choho de last van de impopulariteit van het nieuw bestuurlijk stelsel met zich mee te dragen. Zijn raadsvoordracht in dezen stuitte op verzet binnen D66 Amsterdam.

Daarentegen brengt Abdeluheb Choho ontegenzeggelijk een profiel met zich mee dat zeer des D66’s is. Ook brengt hij dit al jaren in de praktijk. Dit in tegenstelling tot Van Dantzig die zich als straatvechter laat kennen; zijn eenzijdige en eenkennige benadering van politieke onderwerpen kent een polariserende werking. Of het claimen van middenhuur als ‘Het onderwerp voor de campagne in 2018’ aanslaat bij de leden van D66, zal moeten blijken. Daar middenhuur door Sebastiaan Capel is geagendeerd, lijkt ook dit een kwetsbare plek van Van Dantzig.

Onderwijs/ jeugd en diversiteit zijn de onderwerpen die Dehlia Timman als raadslid behandelt, sinds 2014, waarbij haar kenmerkende stijl het overbruggen van tegenstellingen is. Dit geeft haar, net als Abdeluheb Choho, een profiel dat volledig aansluit bij dat van D66. Dehlia Timman is uit haarzelf zeer begaan met de onderwerpen Onderwijs/ jeugd en diversiteit, deze hoeft zij niet te claimen. Het zijn ook onderwerpen die voor de stad Amsterdam, de bewoners, van groot belang zijn. Ook dit lijkt Dehlia Timman inhoudelijk een streepje voor te geven op haar collega in de gemeenteraad, Van Dantzig.

Alhoewel Van Dantzig als interim fractievoorzitter de publiciteit makkelijker kan halen, lijken Abdeluheb Choho en Dehlia Timman zeker ook in aanmerking te komen voor de stemmen van de leden van D66 in de hoofdstad. Na 28 mei 2017 weten we meer.

 

U treft de procedurele informatie over de lijsttrekkersverkiezingen van D66 Amsterdam en PvdA Amsterdam hieronder, respectievelijk:

https://amsterdam.d66.nl/vereniging/gr18/

 

https://amsterdam.pvda.nl/lijsttrekkersverkiezing/


Geplaatst

in

door