Het verleden zonder heden: D66 Amsterdam breekt erfenis Carolien Gehrels vakkundig af


De PvdA neemt sinds mensenheugenis geen deel aan het college van B&W te Amsterdam, welke nu bestaat uit D66, VVD en SP. Er is veel media-aandacht geweest voor deze troonverstoting, maar sinds het aantreden van het nieuwe college woedt er op een aantal terreinen een stille revolutie op het stadhuis van de hoofdstad dat van minder aandacht is voorzien. Het aandeel van D66 hierin is aanzienlijk.

Er is meer te benoemen over de inbreng van D66, mede ingegeven door de aanwezigheid van meerdere kwalitatief sterke raadsleden. Er valt echter één facet op, namelijk het afbreken van het beleid waar voormalig PvdA-wethouder Carolien Gehrels, tevens lokaal partij-coryfee, voor verantwoordelijk was.

Carolien Gehrels was wethouder Kunst & Cultuur, Economie en Water. Deze drie beleidsterreinen worden volledig anders vormgegeven door de D66-wethouders Ollongren en Kock.

De politiek wordt op afstand gezet bij het toekennen van subsidies in de ‘Hoofdlijnen Kunst & Cultuur 2017-2020’, tot ontsteltenis van de PvdA en GroenLinks. Laatstgenoemden waren gewend zelf te besluiten over het toekennen van subsidies, hun politici lieten zich gewillig belobbyen. Wethouder Ollongren maakt een einde aan deze praktijk. Ook verhoogt de nieuwe coalitie het budget met miljoenen, nadat Carolien Gehrels juist miljoenen had bezuinigd op Kunst & Cultuur.

Portefeuille Economie kende een lijk in de kast zonder weerga, te weten het AEB. Wethouder Ollongren greep resoluut in. Niet de verzelfstandiging zelf, maar de wijze waarop bleek een fiasco die de gemeente een strop opleverde van het duizelingwekkende bedrag van € 143 miljoen. Wethouder Ollongren heeft ook het beloningsbeleid van de gemeentelijke deelnemingen aangescherpt, mede op nadrukkelijke wens van de nieuwe PvdA-fractie. Tevens worden deelnemingen afgestoten als het publiek belang niet aansluit bij de doelstellingen van de coalitie D66, VVD en SP. De opbrengst wordt ingezet ter schuldreductie, wat ook een breuk is met het verleden waarin de schuld juist verdubbelde, met instemming van Carolien Gehrels.

De alleenheerschappij van de grote rederijen in de rondvaartbranche wordt door wethouder Kock doorbroken, nadat toenmalig wethouder Gehrels dit monopolie juist bestendigde, mede ingegeven door de machtige lobby van de grote rederijen. Tevens worden innovatieve en milieuvriendelijke schepen meer kansen geboden op toetreding tot deze lucratieve markt. Opgemerkt moet worden dat de gemeente Amsterdam door de Europese rechters op de vingers is getikt, omdat het beleid van toenmalig wethouder Gehrels een overtreding is van de EU Dienstenrichtlijn, door het afgeven van vergunningen voor onbepaalde tijd.

Samengevat kan worden gesteld dat alles waar toenmalig wethouder Carolien Gehrels zich prominent manifesteerde, vakkundig wordt hervormd. De uitspraak van de Europese rechters over het beleid van toenmalig wethouder Gehrels aangaande de rondvaartbranche spreekt boekdelen.

Als laatst hecht ik er waarde aan te kennen te geven dat de huidige PvdA-fractie zich ook laat kenmerken door veelal kwalitatief hoogwaardige inbreng, Er rust een zware last op de schouders van deze fractie om een nieuwe toekomst tegemoet te treden, iets dat hen is toevertrouwd. Zo treedt deze PvdA-fractie de drukte in de stad volledig anders tegemoet dan Carolien Gehrels, wordt juist opgekomen voor het belang van de bewoners, in plaats van deze te schofferen na het aanhoren van uitingen van ongerief.

Geen heden zonder verleden, maar wel een verleden zonder heden.