De wethouders van GroenLinks, D66, PvdA en SP: kleine analyse

De nieuwe coalitie van GroenLinks, D66, PvdA en SP droeg in de gemeenteraad van 30 mei 2018 het coalitieakkoord voor, unaniem aangenomen, waarna de wethouders werden geïnstalleerd. Het Parool stelde die dag deze nieuwe wethouders voor aan Amsterdam.

Anderhalf jaar later een kleine analyse, kort en krachtig.

Grootste partij GroenLinks, een grootste partij die nog nooit zo klein is geweest, schoof Groot Wassink, Van Doorninck en Meliani naar voren als dier wethouders. Zoals viel te verwachten is er slechts vorm, terwijl de eigen inhoud zo goed als ontbreekt. Ook kan de inhoud in werkelijkheid geheel anders zijn dan gebracht en wordt weergegeven oa in Parool. Naar verwachting, dus, er was geen enkele reden om anders aan te nemen. Zo was Van Doorninck eerder raadslid en fractievoorzitter, 2006-2014, zonder dat GroenLinks enig groen beleid voerde. Het is nu niet anders. Het is allemaal vorm, inhoud ontbreekt, waarvan het evident is dat de andere partijen zich hier mateloos aan beginnen te storen.

D66 heeft met het vertrek van de inhoudelijk sterke wethouder Kock een groot verlies geleden. Nooit is duidelijk geworden wat hier nu precies achter schuilging. Kukenheim gaat veelal a-politiek te werk, voert beleid op inhoudelijke gronden zonder poeha. Zo heeft zij het sociaal stelsel van de gemeente Amsterdam anders vormgegeven, wat zij geruisloos door de Raad baande waar dit op grote steun kon rekenen. De nieuwe wethouder Everhardt, vervanger van Kock, is nog de grote onbekende.

PvdA heeft met partijleider Moorman en de landelijk bekende Dijksma twee ronduit zeer goede wethouders, de beste van dit college. PvdA gaat niet in op het geschreeuw, alle vorm, van GroenLinks, en werkt hard met de eigen portefeuilles en tegelijk aan de basis voor 2022 ev. Zowel Moorman als Dijksma gaat inhoudelijk te werk, geheel vanuit eigen ideologie die zeer professioneel weerklinkt in alles wat zij brengen. Ongelijkheid bestrijden en investeren daar waar dit het hardst nodig is zijn leidraad voor PvdA-leider Moorman, en dit motto weet zij bij alles naar voren te brengen terwijl de inhoud leidend is. Zonder poeha.

SP heeft met partijleider Ivens de wethouder Wonen. De intelligente Ivens profileert zich meer politiek dan voorgaande raadsperiode, is assertiever ook, en weet een stempel te drukken op deze portefeuille. Wel heeft zijn profileringsdrang meer weerstand teweeggebracht dan voorheen, waarbij een concessie sneller zichtbaar is.


Geplaatst

in

door