Begroting 2020 gemeente Amsterdam geduid deel 2

Begroting 2020 werd gebracht als een pijndossier wegens grote tekorten doordat het Rijk financieringen verlaagde, Gemeentefonds, beleid niet afdoende bekostigde, Jeugdzorg, en vanwege de problematiek met de kades en de bruggen die een groot gat in de begroting zou slaan.

In een vorig bericht toon ik al aan dat in werkelijkheid de structurele inkomsten van deze coalitie ten opzichte van de vorige coalitie stijgen met € 434 miljoen. Dit slechts op basis van drie inkomstenbronnen, er zijn veel meer inkomstenstijgingen van deze coalitie tov de vorige. Niets is wat het lijkt.

Het gaat verder, maar hiertoe moet de systematiek begrepen worden van bv het Gemeentefonds, en de begroting als geheel incl. de meerjarenbegroting. Zo moet een begroting structureel, lees meerjarig, in evenwicht zijn.

Want dat tekort op de Jeugdzorg was al voorzien door de vorige coalitie die hier ruimte voor vrijmaakte in de begroting: stelpost Sociaal domein zoals te zien in de Viermaandsrapportage 2018 (PDF). Daar waar deze coalitie klaagt over dat tekort en zichzelf op de borst slaat dit aan te vullen, was er in werkelijkheid al ruimte voor gemaakt in de begroting. Tevens stortte het Rijk alsnog € 16 miljoen om dat tekort aan te vullen. Niets is wat het lijkt.

De zogenaamde verlaging van het Gemeentefonds, in werkelijkheid is de stijging is minder groot dan voorzien maar nog altijd zeer aanzienlijk (zie vorig bericht over Begroting 2020). De coalitie pretendeert hard geraakt te zijn door ‘de verlaging van het Gemeentefonds’, maar in werkelijkheid wordt dit geld gewoon uitgegeven. Alleen nu zonder dekking. Dit gat in de begroting loopt op naar € 35 miljoen structureel, en wordt op het bordje gelegd van de opvolgers, komt pas in 2022 ev weer aan de orde.

Deze coalitie klaagt dus over lager Gemeentefonds terwijl die in werkelijkheid is gestegen met € 185 miljoen. Wel is de stijging minder groot dan gehoopt, alleen wordt dit geld nu gewoon uitgegeven zonder dekking, oplopend naar € 35 miljoen structureel. Niets is wat het lijkt.

De problematiek met de kades en de bruggen, het herstel dezes moet gefinancierd met inkomsten van portefeuille Mobiliteit: parkeerbaten. Deze zijn gestegen van € 200 miljoen naar € 300 miljoen, zie vorig bericht. Deze stijging is hoger dan werd voorzien: € 60 miljoen. Alleen al van de onverwachte, niet-voorziene stijging van de parkeerbaten kan het herstel van de kades en bruggen gefinancierd worden. Dit in tegenstelling tot hetgeen wordt gebracht door politiek Amsterdam en in verlengde hiervan de media, Parool voorop. Niets is wat het lijkt.

On top of this all heeft de coalitie van GroenLinks, D66, PvdA en SP een bezuiniging op het ambtelijk apparaat ingeboekt, oplopend naar € 51 miljoen. Dit slechts omdat er anders te veel geld wordt uitgegeven en de begroting niet in evenwicht is. Hier is verder nog niets van bekend. Het staat er gewoon, € 51 miljoen bezuiniging op ambtelijk apparaat, om uitgaven te dekken in de begroting. Dit geld wordt dus wel uitgegeven maar aan andere doelen. Als die bezuiniging niet wordt gehaald wordt dit geld dubbel uitgegeven.

Deze coalitie heeft dus een gat in de begroting van € 86 miljoen door te hoge uitgaven zonder dat er dekking tegenover staat, wat in de begroting slechts kunstmatig is verwerkt. En de tekorten waar zo over geklaagd werd, breed uitgemeten in Parool, bestaan in werkelijkheid amper. Niets is wat het lijkt.

‘Appearances are everything; politics and deception are built on it’

B&W, Financiën, alwaar u de financiële stukken treft zoals Begroting 2020.


Geplaatst

in

door