Categorieën
Geen categorie

LockDown-links

Categorieën
Geen categorie

Tumor, of Kwaadaardig II

Sinds de operatie in 2017 heb ik nog regelmatig controles. Na zo’n operatie hoort dit een keer per jaar plaats te vinden, maar ik bleef al hangen op een keer per drie maanden.

Categorieën
Geen categorie

Kwaadaardig

Ondergetekende blijkt een kwaadaardige tumor te hebben.