Voorjaarsbrief 2020 gemeente Amsterdam (Voorjaarsnota 2020)

Wethouder Financiën Everhardt heeft op 4 juni 2020 Voorjaarsbrief 2020 gepubliceerd, die de gebruikelijke Voorjaarsnota vervangt wegens de grote financiële onzekerheden in verband met de coronacrisis. De Voorjaarsnota is gewoonlijk het beslismoment voor het begrotingsjaar daaropvolgend, de begroting is dan de uitwerking van die Voorjaarsnota. Dit jaar is dat beslismoment verschoven naar de behandeling van Begroting 2021, november 2020.

Alhier in PDF de Voorjaarsbrief 2020 gemeente Amsterdam (Voorjaarsnota, juni 2020), met hier het bijgaand persbericht op de website van de gemeente Amsterdam, ‘Dit jaar geen Voorjaarsnota maar een Voorjaarsbrief‘. Alle voorgaande financiële stukken treft u hier op de website van het college van B&W gemeente Amsterdam, ‘Financiën‘.

Wethouder Evrhardt maakt melding van enorme tekorten ingevolge de coronacrisis, zie screenshot hieronder van het financieel beeld. Het is met onzekerheid omgeven maar voor 2020 wordt het tekort ingeschat op € 260 miljoen en voor de jaren erna op € 200 miljoen per jaar. Parool-verslaggever Koops schreef het artikel ‘Financiële reserves Amsterdam op aan het eind van het jaar‘ nav deze Voorjaarsbrief 2020.

De behandeling van deze Voorjaarsbrief 2020 vindt eerst per portefeuille plaats in de raadscommissies, waarna (politiek) debat in de gemeenteraad. De eerste behandeling staat geagendeerd voor 17 juni 2020, zie de kalender van de gemeenteraad met de agenda’s van de raadscommissies met alle geagendeerde stukken, idem mbt de gemeenteraad.

Bijgaand het financieel beeld uit de Voorjaarsbrief 2020 gemeente Amsterdam, met de historische tekorten.

Voorjaarsbrief 2020
Voorjaarsbrief 2020
Voorjaarsbrief 2020
Voorjaarsbrief 2020
Voorjaarsbrief 2020
Voorjaarsbrief 2020

Geplaatst

in

door