Tag: voorjaarsnota

 • De status van Voorjaarsnota 2023 Amsterdam

  Het college van B&W heeft Voorjaarsnota 2023 gepubliceerd op 11 mei 2023, met bijgaand persbericht. Alhier treft u de technische vragen van de raadsleden mbt VJN23 die een verdiept inzicht geven tav de beleidsvoornemens en financiële onderbouwing. De vragen zijn technisch van aard, dat betekent a-politiek.

 • Voorjaarsnota 2021 Amsterdam: kleine duiding

  Wethouder Financiën Everhardt heeft 12 mei 2021 Voorjaarsnota 2021 (PDF 5 MB) gepresenteerd, de voorloper van Begroting 2022 die hierna wordt uitgewerkt aan de hand van de bij deze Voorjaarsnota genomen besluiten. Tevens gaf wethouder Groot Wassink een toelichting bij deze presentatie. Het Parool wijdde er een artikel aan: ‘Amsterdam moet extra in de buidel…

 • Gemeente Amsterdam; Jaarrekening 2016 en Voorjaarsnota 2017

  Er wordt naar gezocht, ik plaats deze documenten hier even in PDF-formaat opdat sommigen het makkelijker kunnen vinden: Jaarrekening 2016 Amsterdam (PDF-formaat) (+ Jaarrekening 2016 Generaal Verslag, Amsterdam). Hier de Voorjaarsnota 2017 Amsterdam (PDF-formaat), hier de Preadvisering moties en amendemanten Voorjaarsnota 2017 (PDF).

 • #Amsterdam: overzicht agenda raadscommissie Financiën deze week

  Deze week vergaderen de raadscommissies Wonen, Ruimtelijke Ordening, Zorg & Sport en Financiën. U treft de agenda’s alhier: agenda’s raadscommissies Amsterdam, 6 en 7 juli 2016. Raadscommissie Financiën heeft wethouders Kock en Litjens te gast, die de volgende agendapunten hebben aangeleverd, welke door de commissie zijn geagendeerd:

 • Amsterdam: overzicht agenda raadscommissie Zorg & Sport

  De week vergaderen de raadscommissies Wonen, Ruimtelijke Ordening, Zorg & Sport en Financiën. U treft de agenda’s met stukken alhier: raadscommissies Amsterdam; 6 en 7 juli 2016. Raadscommissie Zorg & Sport vergadert donderdag 7 juli, met wethouder Van der Burg te gast. Hij heeft de volgende agendapunten aangeleverd.

 • Amsterdam: overzicht van agenda raadscommissie Ruimtelijke Ordening deze week

  Deze week vergaderen de raadscommissies Wonen, Ruimtelijke Ordening, Zorg & Sport en Financiën. De agenda’s met stukken treft u alhier: Amsterdam: raadscommissies 6 en 7 juli 2016. Raadscommissie Ruimtelijke Ordening heeft wethouder Van der Burg woensdag te gast, die de volgende agendapunten heeft aangeleverd:

 • Amsterdam: raadscommissies deze week: beknopt overzicht van agenda commissie Wonen

  Deze week vergaderen de raadscommissies Wonen, Ruimtelijke Ordening, Zorg & Sport en Financiën. U treft de agenda’s en stukken alhier: vergaderingen raadscommissies 6 en 7 juli 2016 Raadscommissie Wonen heeft wethouder Ivens aanstaande woensdag te gast, die de volgende agendapunten heeft aangeleverd:

 • Gemeente Amsterdam: Begrotingsjaar 2016 en de Voorjaarsnota

  Begrotingsjaar 2016 is bijna halverwege. De begroting voor dit jaar is door de gemeenteraad Amsterdam vastgesteld in november 2015. Gaande het jaar kunnen zich ontwikkelingen voordoen die hun weerslag hebben op de lopende begroting. Het college informeert de gemeenteraad via de Voorjaarsnota over het lopende begrotingsjaar, en legt eventuele begrotingswijzigingen voor ter besluitvorming. Tevens dient…