Categorieën
Amsterdam; Politiek & Bestuur

Aanbevelingen voor gemeenteraad Amsterdam; deel IV

 1. omslagstelsel in beeld brengen
 2. omslagstelsel per programma uitdiepen
 3. aangeven hoeveel per programma oneigenlijk wordt ingezet via het omslagstelsel *
 4. alternatief voor 3. bieden
 5. omslagrente en renterisicobuffer omlaag
 6. vrijval renterisicobuffer naar rato terug naar programma’s

* middels het renteresultaat worden middelen anders aangewend dan oorspronkelijk bedoeld

Categorieën
Amsterdam; Politiek & Bestuur

Aanbevelingen voor gemeenteraad Amsterdam; deel I

 1. bezuinigen op bestuur & ondersteuning
 2. interne financieringsmiddelen toevoegen aan de financiële kengetallen
 3. beïnvloedbare ruimte en schuifmogelijkheden van de begroting weergeven *
 4. grondexploitatie: wel regie voeren maar niet zelf uitvoeren
 5. scholen breder faciliteren op gebied van Kunst & Cultuur en Sport

* zie Rapport Enquêtecommissie Financiële functie 2002-2014 blz. 121 ‘Inzichtelijkheid van de begroting’ (hier in pdf-formaat: Rapport Enquêtecommissie Financiële functie 2002-2014)