Het politieke jaar 2021 Amsterdam, en de gemeenteraadsverkiezingen in 2022

Het heeft er alle schijn van dat, om met de deur in huis te vallen, zowel het bestuurlijk stelsel, het groen in de stad versus de verdichting van die stad als de plaatsing van windmolens in Amsterdam zich als onderwerp zal manifesteren van de campagnes voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022 in Amsterdam.