Tag: coalitie

 • Voorjaarsnota 2021 Amsterdam: kleine duiding

  Wethouder Financiën Everhardt heeft 12 mei 2021 Voorjaarsnota 2021 (PDF 5 MB) gepresenteerd, de voorloper van Begroting 2022 die hierna wordt uitgewerkt aan de hand van de bij deze Voorjaarsnota genomen besluiten. Tevens gaf wethouder Groot Wassink een toelichting bij deze presentatie. Het Parool wijdde er een artikel aan: ‘Amsterdam moet extra in de buidel…

 • Begroting 2021 Amsterdam; kleine analyse

  De coalitie van GroenLinks, D66, PvdA en SP kiest ervoor om, gelijk aan het kabinet en de EU, in de coronacrisis met concept-begroting 2021 gemeente Amsterdam (PDF 14 MB) zo min mogelijk te snijden in de uitgaven en weet een record-begroting te presenteren, er vindt ten opzichte van 2020 een sterke stijging plaats van 700…

 • Begroting 2021 gemeente Amsterdam

  Wethouder Financiën Everhardt heeft concept-begroting 2021 gepubliceerd op donderdag 22 oktober 2020. Deze staat op de website Financiën van de gemeente Amsterdam online, alwaar u ook alle andere financiële documenten treft alsook het coalitieakkoord, of u kunt hier concept-begroting 2021 gemeente Amsterdam in PDF openen en downloaden (15 Mb).

 • Analyse hernieuwd coalitieakkoord ‘Samen sterker uit de crisis’

  Het is van belang de werking van de Amsterdamse politiek te begrijpen om in te zien wat zich voordoet met hetgeen als hernieuwd coalitieakkoord is gepresenteerd.

 • De wethouders van GroenLinks, D66, PvdA en SP: kleine analyse

  De nieuwe coalitie van GroenLinks, D66, PvdA en SP droeg in de gemeenteraad van 30 mei 2018 het coalitieakkoord voor, unaniem aangenomen, waarna de wethouders werden geïnstalleerd. Het Parool stelde die dag deze nieuwe wethouders voor aan Amsterdam. Anderhalf jaar later een kleine analyse, kort en krachtig.

 • Kleine analyse gemeenteraad Amsterdam 2019

  Dualisme ontbreekt, om met de deur in huis te vallen. De leiders van de coalitiepartijen in de gemeenteraad zijn passief tav hun college, en praten recht wat krom is. Of zwijgen sowieso. Die passiviteit van de fractievoorzitters van de coalitiepartijen is het meest in het oog springend, wat betreft gemeenteraad Amsterdam 2019.

 • Financiële analyse coalitieakkoord Amsterdam

  GroenLinks, D66, PvdA en SP sloten het coalitieakkoord getiteld ‘Coalitieakkoord 2018-2022 ‘Een nieuwe lente en een nieuw geluid’ (PDF).

 • Analyse coalitieakkoord 2018-2022, Amsterdam

  Donderdag 24 mei 2018 presenteerden GroenLinks, D66, PvdA en SP het door hen overeengekomen coalitieakkoord, getiteld ‘Coalitieakkoord 2018-2022 ‘Een nieuwe lente en een nieuw geluid’‘ (PDF).

 • Verslag van het verslag van de informateur

  De informateur van GroenLinks heeft na de verkiezingsuitslag van de gemeenteraadsverkiezingen een eerste verkenning verricht, en hiervan verslag uitgebracht: Verslag informateur en brieven partijen (PDF).

 • Gemeenteraadsverkiezingen Amsterdam; de verkiezingsprogramma’s

  De politiek partijen hebben hun verkiezingsprogramma’s voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 gepubliceerd, periode 2018-2022. Hieronder treft u deze programma’s, in volgorde van huidig aantal raadszetels (zie PDF 2014 gemeenteraad Amsterdam definitieve uitslag, aanvullend PDF 2017 uitslag verkiezingen Tweede Kamer (Amsterdam)). Hierna is de volgorde chronologisch tav de publicatiedatum.

 • Nota Begrotingsruimte; financiële ontwikkelingen 2015-2018 gemeente A’dam tbv coalitie-besprekingen 2014

  NOTA BEGROTINGSRUIMTE: De financiële ontwikkelingen 2015 -2018 van de gemeente Amsterdam ten behoeve van de coalitie-besprekingen bij de gemeenteraadsverkiezingen maart 2014: Nota Begrotingsruimte 2015-2018.

 • Hoogspanning in gemeenteraad Amsterdam; PvdA bouwt stelling op

  De nieuwe verhoudingen in de gemeenteraad van Amsterdam staan onder hoogspanning. De SP trok op het laatste moment de toegezegde steun in voor het plan van oppositiepartijen GroenLinks, CDA en PvdA om de eigen bijdrage in de Zorg te verlagen, tot onverhulde woede van de oppositie. Het is evident dat de SP hiertoe werd gedwongen,…

 • Gemeenteraad Amsterdam: korte analyse

  D66, VVD en SP presenteerden op 12 juni 2014 het coalitieakkoord, hier in pdf-formaat: ‘Coalitieakkoord 2014-2018 Amsterdam is van iedereen‘. PvdA en GroenLinks kwamen in de oppositie, samen met de Partij voor de Dieren, CDA en Partij van de Ouderen.

 • Het verleden zonder heden: D66 Amsterdam breekt erfenis Carolien Gehrels vakkundig af

  De PvdA neemt sinds mensenheugenis geen deel aan het college van B&W te Amsterdam, welke nu bestaat uit D66, VVD en SP. Er is veel media-aandacht geweest voor deze troonverstoting, maar sinds het aantreden van het nieuwe college woedt er op een aantal terreinen een stille revolutie op het stadhuis van de hoofdstad dat van…