Raadsvoordrachten Amsterdam 2020; een kleine selectie

Jaarlijks zijn er vele raadsvoordrachten vanuit het college, veelal mede voortkomend uit het coalitieakkoord en soms pragmatisch of een combinatie ervan. Hier een keuze uit maken is per definitie subjectief, maar alles opsommen is ook weer zo saai.

Onderstaand een keuze van ondergetekende uit de raadsvoordrachten in 2020 van de wethouders. De impact ervan maakt veel indruk, het zijn ronduit grote programma’s, langlopend, terwijl er hooguit een keer een krantenbericht over verschijnt. Maar ook, de voordrachten geven weer waar de coalitie voor staat, namelijk duurzaamheid en ongelijkheid bestrijden/ sociaal beleid waarbij tegelijk de marktwerking in de Zorg een halt wordt toegeroepen.

Zo droeg wethouder Reiniging en Openbare Ruimte & Groen Ivens ‘Transitieplan werven en overslagpunten‘ (PDF 80KB) voor, gemeenteraad 19 mei 2020 agendapunt 26. Een niet in het oog springend programma maar dit is een grote investering van 76,4 miljoen euro om de gebouwen op de stadsdeelwerven te moderniseren en te verduurzamen. De gemeente kent veel vastgoedbezit met grote CO2-uitstoot, met dit programma wordt tegelijk een flinke slag gemaakt om die CO2-uitstoot van de gemeente Amsterdam zelf terug te dringen. 

Het betreft cluster Stadsbeheer waar tevens nieuwe werkwijzen zijn ingevoerd en dit programma mee samenhangt. De gemeente gaat met cluster Stadsbeheer van 37 naar 23 uitvoeringslocaties: ‘effectiever, efficiënter en duurzamer’. Het is een ingrijpende verandering, zeker voor de uitvoering.

Wethouder Zorg Kukenheim droeg ‘Uitvoeringsbesluit en inkoopstrategie aanvullende ondersteuning Wmo’ voor, tezamen met nadere uitwerking ‘Buurtteams Amsterdam‘ (PDF 0,5MB), gemeenteraad 11 maart 2020 agendapunten 16 en 17. Ofwel, de marktwerking in de Zorg wordt een halt toegeroepen, in het kort, en het lokaal zorgstelsel wordt anders ingevuld met nieuwe uitvoering, dichtbij de burger met de zorgvraag centraal. De gemeente besteedde er een uitvoerig persbericht aan: ‘Amsterdam krijgt nieuw, laagdrempelig zorgstelsel‘.

Slechts twee voordrachten, ik kan er vele uitkiezen maar voor mij springen deze twee in het oog vanwege de omvang, impact, het belang en omdat het weergeeft waar de coalitie van GroenLinks, D66, PvdA en SP voor staat.

 


Geplaatst

in

door