Politiek Amsterdam 2020: de voordrachten van BM Halsema

Het politiek jaar 2020 wordt natuurlijk gedomineerd door de coronacrisis, waar ik vorig bericht mij op richtte. Toch liepen beleid en programma’s ook door, of misschien juist.

Veel nieuw beleid was al in 2018 en 2019 voorgedragen, waar dit jaar over werd gerapporteerd aan de gemeenteraad. Ik loop het college van B&W af met nieuwe raadsvoordrachten van 2020, want die waren er ook.

Zo droeg burgemeester Halsema de aanscherping van het kraak- en ontruimingsbeleid (PDF 2 MB) voor aan de gemeenteraad, ter kennisname ingegeven door de bevoegdheden. Zie gemeenteraad 12 februari 2020, agendapunt 39 onder Openbare Orde & Veiligheid. Het Parool berichtte er voorafgaand over, ‘Historische beleidswijziging: Halsema’s geduld met krakers is op‘. Dat dit de fractie van juist GroenLinks de schrik om het hart sloeg, moge duidelijk wezen. Maar burgemeester Halsema wil de rechtsgang die krakers veelal maken na een kraak niet langer laten misbruiken, en kortte die procedure in om oneigenlijk gebruik tegen te gaan.

Ook in februari, raadscommissie AZ 27-2-2020, droeg burgemeester Halsema haar ‘Programma tegen seksuele intimidatie en seksueel geweld’ voor aan de gemeenteraad. Dit werd door het meer repressieve deel van de politiek met scepsis ontvangen, en eerlijk is eerlijk, er is sindsdien niet veel meer van gehoord.

Halverwege 2020 kwam BM Halsema met de ‘Nadere uitwerking scenario’s raamprostitutie Wallen en Singel’, raadscommissie Algemene Zaken d.d. 28 mei 2020 agendapunt 13, met gevoegd brief Aanpak Binnenstad (PDF). Een veelbesproken onderwerp, waarover Telegraaf en Parool berichtten, met de veelzeggende titels, respectievelijk, ‘Halsema: binnenstad moet weer van en voor de Amsterdammer worden’, en ‘Amsterdam wil definitief af van drommen prettoeristen’.

De gemeente heeft een aparte pagina ‘Aanpak Binnenstad‘, met alle stukken en achtergrondinformatie. Stadsdeel Centrum onder leiding van voorzitter Dagelijk Bestuur Ten Bruggencate speelt hierin ook een voorname rol.

Een maand later in raadscommissie AZ d.d. 18 juni 2020 droeg BM Halsema het uitvoeringsplan ‘Weerbare Mensen, Weerbare Wijken’ voor aan de gemeenteraad, een programma gericht op vermindering van sociale ontwrichting door drugshandel van buurten en (kwetsbare jonge) mensen, en op het weerbaarder maken van wijken en jongeren tegen de aantrekkingskracht van drugs. Dit programma staat niet op zich, er is samenhang met andere programma’s, zoals BM Halsema uiteenzet in de begeleidende brief.

Vervolgens rapporteerde burgemeester Halsema in raadscommissie AZ d.d. 17 september 2020 over de voortgang van de uitwerking van Masterplan Zuidoost, een uitgebreid en langdurig programma ter verbetering van de leefbaarheid en veiligheid in Zuidoost.

Oktober en november stonden in het teken van concept-begroting 2021 en de Najaarsnota 2020, met net als in december en de andere maanden veel lopend beleid. Niet elke maand kent nieuwe voordrachten.

Tot zover, het was mijn intentie om van elke wethouder de voordrachten uit 2020 weer te geven, maar dat doe ik maar beter per bericht, anders wordt het bericht veel te lang. Sluit ook ik een keer af met een soort van cliffhanger.


Geplaatst

in

door