• Amsterdam: het politiek jaar 2020; kleine analyse

  Het politieke jaar 2020 staat op punt van aanvangen. De raadscommissies vergaderen weer na het kerstreces, waarbij een verschil is met eerdere vergaderingen dat het beleid van deze coalitie nu tot uitvoering komt.

 • Burgemeester Halsema; kleine analyse

  Burgemeester Halsema is een hogere intelligentiegraad eigen. Zij doorgrondt materie zoals weinigen gegeven is, weet onderscheid aan te brengen binnen complexe onderwerpen daar waar anderen dit als een geheel brengen. Een waardig opvolger van burgemeester Van der Laan, die ook van deze kenmerkende eigenschap getuigde.

 • Duurzaam Amsterdam, de beleidsdocumenten sinds 2006, aardgasvrij, CO2-neutraal etc

  Laat ik beginnen met excuus, want het lukt mij niet mijn irritatie voor me te houden. Onderstaand het beleid Duurzaamheid van de gemeente Amsterdam van pak ‘m beet de laatste vijftien jaar. Er is geen enkele structuur, er is niet uit te komen. Ik zal proberen het volledig en correct weer te geven, zonder nogal…

 • Raadsvoordrachten wethouder Dijksma

  Raadsvoordrachten van wethouder Dijksma in de gemeenteraad Amsterdam. Vooraf opgemerkt: wethouder Dijksma kent een ongekend hoog productieniveau, Parool-verslaggever Koops omschreef dat eerder dit jaar al.

 • De wethouders van GroenLinks, D66, PvdA en SP: kleine analyse

  De nieuwe coalitie van GroenLinks, D66, PvdA en SP droeg in de gemeenteraad van 30 mei 2018 het coalitieakkoord voor, unaniem aangenomen, waarna de wethouders werden geïnstalleerd. Het Parool stelde die dag deze nieuwe wethouders voor aan Amsterdam. Anderhalf jaar later een kleine analyse, kort en krachtig.

 • Begroting 2020 gemeente Amsterdam geduid deel 2

  Begroting 2020 werd gebracht als een pijndossier wegens grote tekorten doordat het Rijk financieringen verlaagde, Gemeentefonds, beleid niet afdoende bekostigde, Jeugdzorg, en vanwege de problematiek met de kades en de bruggen die een groot gat in de begroting zou slaan.

 • Begroting 2020 gemeente Amsterdam geduid

  Begroting 2020 gemeente Amsterdam is de eerste begroting waar het coalitieakkoord van GroenLinks, D66, PvdA en SP volledig in is verwerkt. Deze vergelijk ik met Begroting 2018, de laatste begroting van de vorige coalitie van D66, VVD en SP, specifiek de ter beschikking staande middelen.

 • Raadsvoordrachten wethouder Ivens

  De voordrachten van wethouder Ivens in de gemeenteraad Amsterdam. Tevens meerdere ter kennisname-stukken wegens belangwekkend onderwerp en/of politieke relevantie (edoch college-bevoegdheid). Het college van B&W verstrekt via Volg het Beleid informatie per thema, hier treft u thema Wonen & Leefomgeving, thema Groen, thema Dieren en thema Openbare Ruimte.

 • Amsterdam: Kunstenplan 2021-2024

  Wethouder Kunst & Cultuur Meliani heeft op 15 mei 2019 raadscommissie Kunst, Diversiteit en Democratisering de bestuurlijke reactie op Verkenning 2019 van de Amsterdamse Kunstraad ter bespreking aangedragen. De Kunstraad beschrijft in deze Verkenning 2019 de Amsterdamse kunst- en cultuursector. Wethouder Meliani geeft in de bestuurlijke reactie aan dat Verkenning 2019 van de Amsterdamse Kunstraad…

 • Kleine analyse gemeenteraad Amsterdam 2019

  Dualisme ontbreekt, om met de deur in huis te vallen. De leiders van de coalitiepartijen in de gemeenteraad zijn passief tav hun college, en praten recht wat krom is. Of zwijgen sowieso. Die passiviteit van de fractievoorzitters van de coalitiepartijen is het meest in het oog springend, wat betreft gemeenteraad Amsterdam 2019.

 • Analyse politiek Amsterdam 2019

  Het jaar van de beeldvorming, zo laat 2019 zich goed omschrijven voor politiek Amsterdam. Politiek Amsterdam creëert het beeld, de media brengen dit aan de man.

 • Raadsvoordrachten wethouder Moorman

  De voordrachten van wethouder Moorman in de gemeenteraad Amsterdam. Het college van B&W verstrekt via Volg het Beleid informatie per thema, met alhier Onderwijs & Jeugd en Werk en Inkomen.

 • Raadsvoordrachten wethouder Groot Wassink

  De voordrachten van wethouder Groot Wassink in de gemeenteraad Amsterdam. Het college van B&W verstrekt via Volg het Beleid informatie per thema, met Werk en Inkomen, programma Vluchtelingen alsmede alhier democratisering Meedenken, Meepraten en Meedoen.

 • Tumor, of Kwaadaardig II

  Sinds de operatie in 2017 heb ik nog regelmatig controles. Na zo’n operatie hoort dit een keer per jaar plaats te vinden, maar ik bleef al hangen op een keer per drie maanden.

 • Samenvatting agenda gemeenteraad Amsterdam d.d. 13 februari 2019

  Samenvatting agenda gemeenteraad Amsterdam d.d. 13 februari 2019

 • Analyse politiek Amsterdam 2018

  Constaterende dat de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen 2018 slechts is ingegeven door ontwikkelingen in politiek Den Haag, niet door politiek Amsterdam,

 • Aanbevelingen voor de gemeenteraad; deel VII

  kwartaalrapportages omzetten in halfjaarlijks, actieve informatieplicht van het college als instrument om tijdig op de hoogte te zijn van problemen en/ of overschrijdingen

 • ‘Future of Europe; the way forward for the European Union’, European Commission

  ‘Roadmap detailing the main steps towards a more united, stronger and more democratic Union’:   Website, European Commission:   Future of Europe   with Citizens’ Dialogues, White Paper on the Future of Europe, President Juncker’s State of the Union 2017, EU Budget for the Future, Factsheets and the Consultation.  

 • Financiële analyse coalitieakkoord Amsterdam

  GroenLinks, D66, PvdA en SP sloten het coalitieakkoord getiteld ‘Coalitieakkoord 2018-2022 ‘Een nieuwe lente en een nieuw geluid’ (PDF).

 • Analyse coalitieakkoord 2018-2022, Amsterdam

  Donderdag 24 mei 2018 presenteerden GroenLinks, D66, PvdA en SP het door hen overeengekomen coalitieakkoord, getiteld ‘Coalitieakkoord 2018-2022 ‘Een nieuwe lente en een nieuw geluid’‘ (PDF).

 • Amsterdam: financiële nota’s (van belang bij de coalitievorming)

  De nota’s en rapportages komen via de agenda van de gemeenteraad veelal naar buiten, dan kan iedereen deze inzien. Momenteel zijn er onderhandelingen gaande om een coalitie, er is geen agenda. Pas na college-vorming zijn de commissies bekend waarop de agenda wordt opgesteld door de gemeenteraad. Onderstaand de financiële nota’s en rapportage die anders via…

 • Stand van zaken debat krakende uitgeprocedeerde asielzoekers

  Gisterenavond, donderdag 12 april, vond in de gemeenteraad Amsterdam een debat plaats naar aanleiding van een ingediende actualiteit door VVD mw. Poot over de kraakactie van de We Are Here-groep.

 • Verslag van het verslag van de informateur

  De informateur van GroenLinks heeft na de verkiezingsuitslag van de gemeenteraadsverkiezingen een eerste verkenning verricht, en hiervan verslag uitgebracht: Verslag informateur en brieven partijen (PDF).

Heb je enige boek aanbevelingen?