Categorieën
Geen categorie

Tumor, of Kwaadaardig II

Sinds de operatie in 2017 heb ik nog regelmatig controles. Na zo’n operatie hoort dit een keer per jaar plaats te vinden, maar ik bleef al hangen op een keer per drie maanden.

Categorieën
Amsterdam; Politiek & Bestuur

Samenvatting agenda gemeenteraad Amsterdam d.d. 13 februari 2019

Gemeenteraad Amsterdam komt deze week in vergadering bijeen, u treft de relevante url’s onderaan dit stuk.

Categorieën
Amsterdam; Politiek & Bestuur

Analyse politiek Amsterdam 2018

Constaterende dat de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen 2018 slechts is ingegeven door ontwikkelingen in politiek Den Haag, niet door politiek Amsterdam,

Categorieën
Amsterdam; Politiek & Bestuur

Aanbevelingen voor de gemeenteraad; deel VII

  • kwartaalrapportages omzetten in halfjaarlijks, actieve informatieplicht van het college als instrument om tijdig op de hoogte te zijn van problemen en/ of overschrijdingen
Categorieën
Europese Unie; Politiek & Bestuur van de EU

‘Future of Europe; the way forward for the European Union’, European Commission

‘Roadmap detailing the main steps towards a more united, stronger and more democratic Union’:

 

Website, European Commission:

 

Future of Europe

 

with Citizens’ Dialogues, White Paper on the Future of Europe, President Juncker’s State of the Union 2017, EU Budget for the Future, Factsheets and the Consultation.

 

Categorieën
Amsterdam; Politiek & Bestuur

Financiële analyse coalitieakkoord Amsterdam

GroenLinks, D66, PvdA en SP sloten het coalitieakkoord getiteld ‘Coalitieakkoord 2018-2022 ‘Een nieuwe lente en een nieuw geluid’ (PDF).

Categorieën
Amsterdam; Politiek & Bestuur

Analyse coalitieakkoord 2018-2022, Amsterdam

Donderdag 24 mei 2018 presenteerden GroenLinks, D66, PvdA en SP het door hen overeengekomen coalitieakkoord, getiteld ‘Coalitieakkoord 2018-2022 ‘Een nieuwe lente en een nieuw geluid’‘ (PDF).

Categorieën
Amsterdam; Politiek & Bestuur

Amsterdam: financiële nota’s (van belang bij de coalitievorming)

De nota’s en rapportages komen via de agenda van de gemeenteraad veelal naar buiten, dan kan iedereen deze inzien. Momenteel zijn er onderhandelingen gaande om een coalitie, er is geen agenda. Pas na college-vorming zijn de commissies bekend waarop de agenda wordt opgesteld door de gemeenteraad.

Onderstaand de financiële nota’s en rapportage die anders via de agenda van de gemeenteraad in te zien zouden zijn, waar momenteel dus nog geen sprake van is. Wel zijn deze aan te treffen op de webpagina van wethouder Financiën Kock. Deze nota’s en rapportage geven het financieel beeld weer waar de onderhandelaars om de coalitie zich mee geconfronteerd zien: structureel zijn er grote tekorten.

Categorieën
Amsterdam; Politiek & Bestuur

Stand van zaken debat krakende uitgeprocedeerde asielzoekers

Gisterenavond, donderdag 12 april, vond in de gemeenteraad Amsterdam een debat plaats naar aanleiding van een ingediende actualiteit door VVD mw. Poot over de kraakactie van de We Are Here-groep.

Categorieën
Amsterdam; Politiek & Bestuur

Verslag van het verslag van de informateur

De informateur van GroenLinks heeft na de verkiezingsuitslag van de gemeenteraadsverkiezingen een eerste verkenning verricht, en hiervan verslag uitgebracht: Verslag informateur en brieven partijen (PDF).

Categorieën
Amsterdam; Politiek & Bestuur

Aanbevelingen voor de gemeenteraad; deel VI

  • definitieve toekenning van de budgetten welke op voorschotbasis zijn toegekend door het desbetreffend ministerie, expliciet opnemen in de jaarrekening
Categorieën
Amsterdam; Politiek & Bestuur

Theoretische weergave van de verschillen in politiek partijen

De gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart staan voor de deur. De campagnes zijn in volle gang, maar de inhoudelijke onderwerpen raken soms ondergesneeuwd omdat de vorm overheerst. Te Amsterdam is dit niet anders.

Daarom onderstaand een beschrijving hoe van tevoren kan worden ingeschat op welke wijze de politiek partijen de verschillende onderwerpen tegemoet treden. Voor concrete voornemens, zie de websites van de politiek partijen of hun partijprogramma’s. Die laatste heb ik hier op deze website verzameld weergegeven in een eerder bericht.

Categorieën
Amsterdam; Politiek & Bestuur

Bizarre wending Amsterdamse campagne gemeenteraadsverkiezingen

De campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 in Amsterdam nam gisteravond een bizarre wending bij de eerste debatten in De Balie.
Annabel Nanninga maakte haar opwachting als partijleider van het lokale FvD, in debat met de partijleider van GroenLinks Amsterdam, Rutger Groot Wassink.

Categorieën
Amsterdam; Politiek & Bestuur

Gemeenteraadsverkiezingen Amsterdam; de verkiezingsprogramma’s

De politiek partijen hebben hun verkiezingsprogramma’s voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 gepubliceerd, periode 2018-2022.

Hieronder treft u deze programma’s, in volgorde van huidig aantal raadszetels (zie PDF 2014 gemeenteraad Amsterdam definitieve uitslag, aanvullend PDF 2017 uitslag verkiezingen Tweede Kamer (Amsterdam)). Hierna is de volgorde chronologisch tav de publicatiedatum.

Categorieën
Amsterdam; Politiek & Bestuur

Najaarsnota 2017 gemeente Amsterdam

Wethouder Financiën Kock heeft Najaarsnota 2017 (PDF) gepubliceerd op de webpagina van het college van B&W, onder Begrotingsjaar 2017. De Najaarsnota geeft de ‘financiële en beleidsmatige afwijkingen ten opzichte van de laatst vastgestelde begroting’ weer. Een soort voorloper van de jaarrekening.

Categorieën
Amsterdam; Politiek & Bestuur

Begroting 2018 gemeente Amsterdam; kleine uitleg

Wethouder Financiën Kock presenteerde 21 september 2017 de concept-begroting van de gemeente Amsterdam voor het jaar 2018. Het bijgaande persbericht en artikelen in de media hieromtrent treft u onderaan dit bericht, alsook andere documenten gerelateerd aan dit bericht.

Categorieën
Amsterdam; Politiek & Bestuur

Verkiezingsprogramma GroenLinks Amsterdam; analyse

GroenLinks Amsterdam presenteerde donderdag 14 september 2017 het GroenLinks A’dam concept verkiezingsprogramma 2018_2022‘ (PDF) voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. Zie hier het bijgaand persbericht: ‘GroenLinks presenteert ambitieus verkiezingsprogramma’.

Categorieën
Amsterdam; Politiek & Bestuur

Raadsperiode 2014-2018; het laatste politiek seizoen

Raadsperiode 2014-2018 begint aan het laatste deel voordat de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 een nieuwe raadsperiode inluiden.

Categorieën
Amsterdam; Politiek & Bestuur

Inrichting nieuw bestuurlijk stelsel Amsterdam

Het college heeft de inrichting van het nieuw bestuurlijk stelsel vrijgegeven ter inspraak, waartoe gelegenheid is van 5 juli tot 6 september. U treft de stukken onderaan dit bericht, en alle informatie vindt u op de website van de gemeente Amsterdam, alhier: Bestuur & Organisatie.

Categorieën
Amsterdam; Politiek & Bestuur

Aanbeveling voor de gemeenteraad, deel V

Het begrotingstekort- of overschot weergeven.

Categorieën
Amsterdam; Politiek & Bestuur

De € 30 miljoen besparing op Reiniging, Groen en Openbare Ruimte

Er is in Amsterdam veel tumult ontstaan omtrent ‘de bezuiniging van € 30 miljoen op de Reiniging’. Spoiler: er is geen bezuiniging van € 30 miljoen op de Reiniging.

Categorieën
Amsterdam; Politiek & Bestuur

Gemeente Amsterdam; Jaarrekening 2016 en Voorjaarsnota 2017

Er wordt naar gezocht, ik plaats deze documenten hier even in PDF-formaat opdat sommigen het makkelijker kunnen vinden: Jaarrekening 2016 Amsterdam (PDF-formaat) (+ Jaarrekening 2016 Generaal Verslag, Amsterdam).

Hier de Voorjaarsnota 2017 Amsterdam (PDF-formaat), hier de Preadvisering moties en amendemanten Voorjaarsnota 2017 (PDF).

Categorieën
Amsterdam; Politiek & Bestuur

Amsterdam: Visie Openbare Ruimte 2025

Raadscommissie Infrastructuur & Duurzaamheid heeft de raadsvoordracht van wethouder Choho ‘Visie Openbare Ruimte 2025‘ (PDF) geagendeerd d.d. 17 mei 2017 (behandeling 1 juni). Agenda alhier: agenda raadscommissie Infrastructuur & Duurzaamheid d.d. 17 mei 2017, punt 11.