Het politieke jaar 2021 Amsterdam, en de gemeenteraadsverkiezingen in 2022

Het heeft er alle schijn van dat, om met de deur in huis te vallen, zowel het bestuurlijk stelsel, het groen in de stad versus de verdichting van die stad als de plaatsing van windmolens in Amsterdam zich als onderwerp zal manifesteren van de campagnes voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022 in Amsterdam.

Die drie onderwerpen gaan zeker opspelen in 2021 vanwege het belang ervan maar ook ingegeven door de publieke belangstelling voor elk van de drie.

Het verzet tegen de wat door velen als regenteske wijze van besturen wordt gezien is manifest, waar het bestuurlijk stelsel bij om de hoek komt kijken. Sinds de opheffing van de deelgemeenten in 2014, met tot gevolg het ophouden van bestaan van de autonome deelraden in de stadsdelen, worstelt politiek Amsterdam met de uitvoering, of invulling, van de democratie waar het bestuurlijk stelsel achter schuilgaat. De vraag waar, of door wie, het verkeerd is gegaan kan voor een vlam in de pan zorgen in politiek Amsterdam, terwijl tegelijk er groot belang schuilgaat achter de nieuwe invulling van het bestuurlijk stelsel, wat voor 2021 geagendeerd staat. De bevoegdheden worden daar belegd, het bestaansrecht van elke bestuurder maar ook van de bijbehorende budgetten. Deze belangen zijn niet te onderschatten.

Tegelijk, en samenhangend, laait het debat in Amsterdam op over het groen in de stad. De verdichting van de stad, er moeten vele woningen gebouwd welke binnen de bebouwde stadsgrenzen gepland staan, is al twintig jaar gaande maar het verloren gegane groen, wat inherent is aan verdichting, is nu voor iedereen zicht- en voelbaar. Ook dit onderwerp laat zich niet onderschatten, waarbij de PvdD het GroenLinks het vuur aan de schenen zal leggen. De Dierenpartij is groot tegenstander van die verdichting, juist vanwege het groen dat dan verloren gaat in de bebouwde stad, terwijl GroenLinks juist verdichting nastreeft om de ommelanden niet te hoeven bebouwen, zoals Landelijk Noord.

Beide onderwerpen laaien al langer op, maar als klap op de vuurpijl komt daar nu de keuze bij omtrent de plaatsing van windmolens in de stad. Waar moeten die komen? En waarom? Nog voor het geagendeerd staat in de gemeenteraad roeren bewoners zich al, die zich geconfronteerd dreigen te zien met windmolens in hun omgeving of anders in het …. groen.

Drie onderwerpen die vanaf begin 2021 zullen gaan opspelen in politiek Amsterdam, met voor elk grote publieke belangstelling, en met de gemeenteraadsverkiezingen te Amsterdam van 2022 in het vooruitzicht. Voornoemde onderwerpen zullen zeker in de campagnes een grote rol gaan spelen, met de verkiezingen voor de Tweede Kamer hieraan voorafgaand. De verhoudingen dreigen op scherp te komen staan in politiek Amsterdam, gedurende heel 2021 met uitloop naar 2022.


Geplaatst

in

door