Het grote verschil tussen PvdD en GroenLinks: stedelijk groen

Toen de huidige coalitie van GroenLinks, D66, PvdA en SP begon aan de collegeperiode, was de Lutkemeer-polder nog onderwerp. Deze moest ontruimd om bebouwd te worden met een bedrijventerrein, waarmee een uniek groengebied verloren gaat. Dit stuitte op groot bezwaar bij mensen betrokken bij de Lutkemeer-polder, en hun aanhang, met onder andere bezettingen van het gebied.

Ook kwamen de aanhangers van dit unieke groengebied inspreken bij de gemeenteraad, de desbetreffend raadscommissie Ruimtelijke Ordening, met ook te gast de portefeuillehouder, GroenLinks-wethouder Van Doorninck. Zij verwachtten steun van GroenLinks Amsterdam en dier wethouder, wat tot hun wanhoop en woede achterwege bleef. Het uniek groengebied Lutkemeerpolder ging verloren, wordt bebouwd met een bedrijventerrein.

Dat mensen denken steun van GroenLinks Amsterdam te hebben bij behoud van het groen in de stad, is een groot misverstand. De Lutkemeer-polder is daar goed voorbeeld van. Het is GroenLinks zelf die dit verkocht aan oa Schiphol, GroenLinks zelf voert als beleid om de Lutkemeer-polder, het uniek groengebied, te bebouwen met een bedrijventerrein. Het zijn de wethouders en raadsleden van GroenLinks die hiertoe besloten, waaronder de huidig wethouder Van Doorninck.

Hieromtrent speelt GroenLinks zelf een woordenspel, is niet open in de eigen beleidsvoornemens. Maar ook de lokale media hebben dit nooit duidelijk overgebracht op de kiezers, de Amsterdammers. GroenLinks Amsterdam staat namelijk voor de zogeheten verdichting van de stad. Dit, om uitbreiding naar het groen gelegen om de stad heen te vermijden bij de groei van de stad Amsterdam. Een politieke keuze, legitiem ook, maar dit heeft wel tot gevolg dat het groen in de stad zelf afneemt. GroenLinks Amsterdam speelt hiermee een woordenspel, rept van ‘het belang postzegelparkjes’, maar maakt niet duidelijk dat dit een eufemisme is voor het bebouwen van het groen in de stad, waarna een postzegelparkje resteert.

Dit is misschien wel hèt grote verschil met de Partij voor de Dieren, die natuurlijk ook niet kiest om het groen om de stad te bebouwen, maar ook duidelijk stelling neemt tegen de verdichting (waarmee groen verloren gaat). GroenLinks staat voor de verdichting, voert dat beleid al vijftien-twintig jaar, terwijl de PvdD dit sterk afwijst. Een heel groot en wezenlijk verschil tussen deze twee groene partijen.

Vandaag 20 februari 2020 staat een ingezonden brief in het Parool van PvdD-raadslid Bloemberg-Issa, die treft u hier. Onderwerp is het groen in de stad, naar aanleiding van het meetellen van het Westerpark bij de groennorm voor Haven-Stad, waartegen PvdD met succes in verweer kwam, kreeg een motie hiertegen aangenomen.

Maar de ingezonden brief in Parool van PvdD-raadslid Bloemberg-Issa strekt verder dan alleen de groennorm voor Haven-Stad. Zij spreekt zich uit tegen het huidig beleid, dat al heel lang gevoerd wordt in het kader van de verdichting waarmee veel groen verloren gaat.

Hiermee maakt PvdD-raadslid Bloemberg-Issa een groot verschil duidelijk met GroenLinks Amsterdam, een wezenlijk verschil dat velen onbekend is.


Geplaatst

in

door

Tags: