Categorieën
Amsterdam; Politiek & Bestuur

Het alternatief. Ofwel: het bestuurlijk stelsel als biedsysteem dat bridgers hanteren

Het creëren van meerdere mogelijkheden maakt dat er kan worden gekozen. Immers, een keuze bestaat uit meer dan één mogelijkheid. Kiezen.

Een goed bestuurder vraagt zich, eer beleid uit te zetten, eerst af welke alternatieven er zijn. Deze bestuurder zorgt dat er kan worden gekozen. De belangen worden afgewogen, waarop de keuze wordt gemaakt.

Politici die hun boodschap verkondigen, brengen deze vaak als enige waarheid. Enige mogelijkheid. De boodschap die politici brengen, is daarentegen een concept. De uitvoering is afhankelijk van vele factoren, waarbij de financiën immer een voorname rol spelen.

Het gemeentebestuur van Amsterdam staat straks voor een moeilijk besluit, te weten de invulling van het bestuurlijk stelsel. Een complex geheel, vergelijkbaar met het biedsysteem dat bridgers hanteren. Het gevaar dat op de loer ligt, is dat het gemeentebestuur zich ten tweede male in de vingers snijdt. Er lijkt een tweestrijd te zijn tussen voor- en tegenstanders van bestuurscommissies. Maar dit geeft een vals beeld.

Er zijn meerdere varianten denkbaar om het bestuurlijk stelsel invulling te geven. De huidig variant, bestuurscommissies met electoraal mandaat en een uitgebreid takenpakket, werkt om meerdere redenen niet. Het debat lijkt zich toe te spitsen op het dubbelmandaat van de bestuurscommissieleden, ingegeven door het advies van commissie Brenninkmeijer. Maar dan resteert voor de bestuurscommissies nog altijd een uitgebreid takenpakket zonder beslissingsbevoegdheden op de meeste terreinen. Vraag is of dit een werkbare situatie is, en of dit voor de burgers de vereiste duidelijkheid creëert, wat nu ontbreekt.

Het debat moet zich niet toespitsen op het wel of niet instellen van bestuurscommissies, maar op de verschillende beleidsterreinen met bijgaande bevoegdheden en de financiële consequenties. Welk beleidsterrein behoeft een bestuurscommissie, staan de bevoegdheden dit toe en welke gevolgen kent dit? Volstaat de ambtenarij? Is er verschil tussen het sociaal en het fysiek domein?

Het gemeentebestuur van Amsterdam heeft de dure plicht om inzicht te bieden in meerdere varianten van het bestuurlijk stelsel. Minimaal drie, liefst meer, zonder de huidige. De bevoegdheden zijn juridisch ingegeven, een specifieke kennis die alleen het gemeentebestuur voorhanden heeft. Er moeten meerdere varianten worden uitgewerkt, nader verklaard en financieel onderbouwd, waarop de gemeenteraad een besluit kan nemen.