Handreiking Gemeentefinanciën en Wegwijzer Gemeentebegroting

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten, VNG, is het officiële samenwerkingsverband van de Nederlandse gemeenten (ook overzees). Wethouders uit verschillende gemeenten met gelijke portefeuilles komen hier samen om te vergaderen, de VNG is onderhandelingspartner van het kabinet als zodanig. Maar de VNG verstrekt ook veel informatie, bijvoorbeeld aan raadsleden, en bericht over alle voor gemeenten relevante beleidsonderwerpen, oa mbt het kabinetsbeleid. U treft dit op de website van de VNG per beleidsonderwerp.

Bijgaand informatie over gemeentefinanciën via VNG:

Financiën, met uitleg, informatie en actueel nieuws aangaande gemeentefinanciën

Wegwijzer Gemeentebegroting, waarmee VNG raadsleden ondersteunt in dier wettelijke rol in het begrotingsproces en de financiële keuzes die hierin gemaakt worden

– eerder publiceerde VNG Houdbare Gemeentefinanciën (PDF) met uiteenzetting en duiding van de gemeentefinanciën.

U treft hier alle financiële documenten zoals de begrotingen, jaarrekeningen en de Voorjaarsnota’s uit de P&C-cyclus van de gemeente Amsterdam behandeld door de gemeenteraad Amsterdam.


Geplaatst

in

door

Tags: