Groenvisie 2020-2050 Amsterdam en SHP Bovenwijks Groen

Wethouder Openbare Ruimte & Groen Ivens draagt voor aan de gemeenteraad d.d 16 december 2020 de Groenvisie 2020-2050, tezamen met het Strategisch Huisvestingsplan Bovenwijks Groen. Wegens de samenhang zijn beide agendapunten tezamen geagendeerd.

De titels van de voordrachten spreken voor zich, erachter gaan bestuurlijke procedures schuil, zoals implementeren in de bouwprojecten en financiering (‘planvorming en middelen’). Kortweg is het SHP de uitvoering van de visie waarmee het bovenwijks groen voor 2021-2025 in de programma’s wordt opgenomen, met een doorkijk tot 2030. Het is bestuurlijke techniek, de uitwerking zal jaarlijks terugkeren in de gemeenteraad, onder andere bij de Voorjaarsnota tav de financiering.

U treft alle stukken in de agenda van bovengenoemde gemeenteraadsvergadering, voor de volledigheid alhier in PDF de Groenvisie 2020-2050 Amsterdam en Strategisch huisvestingsplan Bovenwijks Groen.

Er was veel te doen om het voorgenomen beleid Volkstuinen, wethouder Ruimtelijke Ordening Van Doorninck heeft, na massaal protest, de voordracht teruggenomen en komt in 2021 met een nieuwe uitwerking. Tegelijk was dit beleid opgenomen in de Groenvisie, maar wethouder Ivens heeft de voordracht gewijzigd, de passage omtrent het Volkstuinenbeleid aangepast. Dit deelt hij de gemeenteraad mede in deze brief (PDF) van 11 december 2020.


Geplaatst

in

door