Europees recht

EU Treaties currently in force, EUR-Lex: EU Treaties currently in force

EU-verdragen: belangrijkste EU-verdragen en hier op EUR-Lex.

Europese verdragen op EuropaNu: Europese Verdragen.

Bevoegdheidsverdeling tussen de EU en haar lidstaten: EU powers and competences.

‘Europa decentraal’ (kenniscentrum voor Europees recht en beleid van en voor (semi) overheidsorganisaties): kenniscentrum Europa decentraal.

Website ‘Toegang tot het recht van de Europese Unie’: Europees recht (EUR-Lex)

  • EU-wetgeving (verdragen, richtlijnen, verordeningen, besluiten, geconsolideerde wetgeving, enz.)
  • voorbereidende documenten (wetsvoorstellen, verslagen, groen- en witboeken enz)
  • EU-jurisprudentie (arresten e.d.)
  • internationale overeenkomsten
  • EVA-documenten
  • andere openbare documenten

Useful links at Eur-Lex (the ABC of EU-law etc).

EU-recht en -publicaties: Bureau voor publicaties van de Europese Unie (EU law and publications).

EU-recht; besluitvorming- en wetgevingsprocedures:

Essays in Honour of Jaap W. de Zwaan ‘Democracy and Rule of Law in the European Union‘ (PDF), editors: Flora A.N.J. Goudappel and Ernst M.H. Hirsch Ballin; via Asser Institute (Centre for International & European Law).

Europse verdragen op Wiki, met enige uitleg en historie: Verdragen van de Europese Unie.