Europese Unie: informatie

Officiële website Europese Unie

Algemene informatie over de Europese Unie

Europese Raad: European Council, de regeringsleiders

Informatie over de Europese Raad via Europa Nu

EU Strategic Agenda 2019-2024

Raad van de Europese Unie (‘De Raad’): Council of the European Union (‘The Council’), de ministers van de lidstaten per portefeuille bijeen: info, agenda’s, persberichten etc

De Raad, info op Europa Nu

Besluitvorming in de Raad: Decision-making process in the Council

Het Europees Parlement, homepage EP

Fact sheets on the EU, how the EU works etc

Alle info over het EP op Europa Nu

EP Think Tank

De Europese Commissie, homepage

6 Commission priorities for 2019-2024

De Europese Commissie, info op Europa Nu

Commission: A European Green Deal

Commission: Energie, Klimaatverandering en Milieu

Commission: Climate Action

Commission: Energy

Commission: Single Market

Commission: Regionaal Beleid, Cohesion Policy

Commission: EU Economic Governance

Commission: EU Budget

The European Union: ‘EU; what it is and what it does; a guide to the European Union’: EU Publications

De basis, via Europa Nu: EU subsidiariteit en proportionaliteit (evenredigheid)

Europese Unie; alle informatie op Europa Nu

Bevoegdheidsverdeling tussen de EU en haar lidstaten: EU powers and competences

EU-: instellingen en -organen

Newsroom: alle persberichten vanuit de EU

Calendar: all forthcoming events

EU-recht: hoe de EU besluiten neemt en Eur-Lex

Europees Parlement; democratische controle: Europees Parlement; onderzoeksinstrumenten

Eurogroep: Eurogroep