Categorieën
Amsterdam; Politiek & Bestuur

In gewoon Nederlands: de bestuurscommissies zijn een poging tot voortzetting van de deelraden

De deelgemeenten zijn per 19 maart 2014 opgehouden te bestaan, nadat de wet tot afschaffing deelgemeenten in werking trad. Dit stuitte op groot bezwaar van de mensen binnen gemeentebestuur Amsterdam die het op dat moment voor het zeggen hadden.

Categorieën
Amsterdam; Politiek & Bestuur

De onwettige vergoedingen voor de bestuurscommissieleden

De hoogte van vergoedingen voor leden van de door gemeenteraad ingestelde bestuurscommissies is vastgelegd in het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden: Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden.

Categorieën
Amsterdam; Politiek & Bestuur

Het stadsdeel als entiteit; de bestuurscommissie als gemeentebestuur

‘De bestuurscommissie bezit geen rechtspersoonlijkheid’, zo luidt Verordening op de bestuurscommissies artikel 23 lid 2. Dat klopt, zoals het gemeentebestuur ook geen rechtspersoon is. Het gemeentebestuur is namelijk geen lichaam. Dat is de gemeente, met de gemeenteraad als orgaan van dat lichaam met de hoogste zeggenschap binnen de rechtspersoon ‘gemeente’.

Categorieën
Amsterdam; Politiek & Bestuur

De bestuurscommissie: een schizofreen orgaan

De deelgemeenten werden per 19 maart 2014 afgeschaft, ‘Afschaffing bevoegdheid gemeentebesturen om deelgemeenten in te stellen‘, waarop de Amsterdamse deelraden ophielden te bestaan.

Categorieën
Amsterdam; Politiek & Bestuur

Bezuinigingen 2010-2014, gemeente Amsterdam

De kredietcrisis sloeg hard toe vanaf najaar 2008. Financiële instellingen en op later moment overheden kwamen in grote problemen of moesten rigoureuze maatregelen treffen om die problemen te voorkomen.

Categorieën
Amsterdam; Politiek & Bestuur

Voetnoten

Informatie alhier verkregen: Gemeenteraad Amsterdam; alle informatie, agenda’s/ stukken en livestream

en College van burgemeester en wethouders te Amsterdam

via De website van de gemeente Amsterdam