Burgemeester Halsema; kleine analyse

Burgemeester Halsema is een hogere intelligentiegraad eigen. Zij doorgrondt materie zoals weinigen gegeven is, weet onderscheid aan te brengen binnen complexe onderwerpen daar waar anderen dit als een geheel brengen. Een waardig opvolger van burgemeester Van der Laan, die ook van deze kenmerkende eigenschap getuigde.

Dit openbaarde zich rond de twintig jaar geleden al, toen Femke Halsema als Kamerlid van zich liet spreken. Tegelijk werd toen een bijgaand kenmerkende eigenschap zichtbaar: de vrijheid van het individu staat centraal bij elke politieke en bestuurlijke stap die Femke Halsema zet. Dit gecombineerd met het beschermen van mensen in een kwetsbare positie.

Femke Halsema weet dus niet alleen als weinig anderen complexe materie uiteen te zetten en bovenal hier onderscheid in aan te brengen, dit combineert zij met het centraliseren van de vrijheid van het individu en het beschermen van mensen in een kwetsbare positie. Deze eigenschap is Femke Halsema’s politiek-bestuurlijk leidraad.

Als burgemeester is het te vroeg om een oordeel op te doen over Femke Halsema, anders dan dat zij het goed doet, feitelijk naar verwachting. Veelbelovend. Burgemeester Halsema drukt een eigen stempel op al lopende dossiers, Parool-verslaggever Koops geeft dat goed weer in zijn artikel over haar eerste volle jaar als burgemeester. De eigen stempel van burgemeester Halsema zal gegarandeerd leiden tot het inslaan van nieuwe wegen.

Helaas is er nog een kenmerkende eigenschap van burgemeester Halsema. Zij kan raadsleden namelijk kapittelen, terechtwijzen, een aantal keer zelfs bij het minste geringste. Nu kan de gemeenteraad Amsterdam daar soms ook aanleiding toe geven, maar tegelijk wordt hier een morele superioriteit aan de dag gelegd door burgemeester Halsema waarvan de vraag is of zij hier niet op een andere wijze invulling aan kan geven. Sowieso is de vraag gerechtigd of het aan een burgemeester is om raadsleden te bekritiseren en zelfs de les te lezen.

Nu zal die laatste eigenschap wel goedkomen, het is ook aan de raadsleden dit van antwoord te voorzien. Resteert de eerste eigenschap, gecombineerd met de veelbelovende start van burgemeester Halsema. De stad Amsterdam kent grote vraagstukken, burgmeester Halsema heeft meerdere zware dossiers met heftige problematiek, bijvoorbeeld Amsterdamse jeugd voor wie zware criminaliteit een kleine stap is, ingegeven door de plek waar zij geboren zijn. Zoals het zich laat aanzien is burgemeester Halsema bij uitstek de aangewezen persoon om hier bestuurlijk met het juiste antwoord te komen. De eerste stappen zijn al zichtbaar. Kenmerkend.


Geplaatst

in

door

Tags: