Categorieën
Amsterdam; Politiek & Bestuur

Amsterdam: overzicht agenda raadscommissie Zorg & Sport

De week vergaderen de raadscommissies Wonen, Ruimtelijke Ordening, Zorg & Sport en Financiën. U treft de agenda’s met stukken alhier: raadscommissies Amsterdam; 6 en 7 juli 2016.

Raadscommissie Zorg & Sport vergadert donderdag 7 juli, met wethouder Van der Burg te gast. Hij heeft de volgende agendapunten aangeleverd.

Categorieën
Amsterdam; Politiek & Bestuur

Amsterdam: overzicht van agenda raadscommissie Ruimtelijke Ordening deze week

Deze week vergaderen de raadscommissies Wonen, Ruimtelijke Ordening, Zorg & Sport en Financiën. De agenda’s met stukken treft u alhier: Amsterdam: raadscommissies 6 en 7 juli 2016.

Raadscommissie Ruimtelijke Ordening heeft wethouder Van der Burg woensdag te gast, die de volgende agendapunten heeft aangeleverd:

Categorieën
Amsterdam; Politiek & Bestuur

Amsterdam: raadscommissies deze week: beknopt overzicht van agenda commissie Wonen

Deze week vergaderen de raadscommissies Wonen, Ruimtelijke Ordening, Zorg & Sport en Financiën. U treft de agenda’s en stukken alhier: vergaderingen raadscommissies 6 en 7 juli 2016

Raadscommissie Wonen heeft wethouder Ivens aanstaande woensdag te gast, die de volgende agendapunten heeft aangeleverd:

Categorieën
Europese Unie; Politiek & Bestuur van de EU

Europese Unie: informatie

De officiële website van de Europese Unie: EU; officiële website Europese Unie

Categorieën
Amsterdam; Politiek & Bestuur

Bestuur en ondersteuning gemeente Amsterdam: de directe kosten

De lasten van Bestuur & Ondersteuning in de gemeente Amsterdam zijn voor de gemeenteraad amper onderwerp van debat. Toch is enige aandacht op z’n plaats gezien de hoogte van het totaalbedrag en de veranderingen die deze de laatste jaren ondergaat.

Categorieën
Amsterdam; Politiek & Bestuur

Gemeente Amsterdam: Begrotingsjaar 2016 en de Voorjaarsnota

Begrotingsjaar 2016 is bijna halverwege. De begroting voor dit jaar is door de gemeenteraad Amsterdam vastgesteld in november 2015. Gaande het jaar kunnen zich ontwikkelingen voordoen die hun weerslag hebben op de lopende begroting. Het college informeert de gemeenteraad via de Voorjaarsnota over het lopende begrotingsjaar, en legt eventuele begrotingswijzigingen voor ter besluitvorming. Tevens dient de Voorjaarsnota als grondslag voor Begroting 2017, die hierna wordt uitgewerkt.

Categorieën
Amsterdam; Politiek & Bestuur

In gewoon Nederlands: de bestuurscommissies zijn een poging tot voortzetting van de deelraden

De deelgemeenten zijn per 19 maart 2014 opgehouden te bestaan, nadat de wet tot afschaffing deelgemeenten in werking trad. Dit stuitte op groot bezwaar van de mensen binnen gemeentebestuur Amsterdam die het op dat moment voor het zeggen hadden.

Categorieën
Amsterdam; Politiek & Bestuur

De onwettige vergoedingen voor de bestuurscommissieleden

De hoogte van vergoedingen voor leden van de door gemeenteraad ingestelde bestuurscommissies is vastgelegd in het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden: Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden.

Categorieën
Amsterdam; Politiek & Bestuur

Het stadsdeel als entiteit; de bestuurscommissie als gemeentebestuur

‘De bestuurscommissie bezit geen rechtspersoonlijkheid’, zo luidt Verordening op de bestuurscommissies artikel 23 lid 2. Dat klopt, zoals het gemeentebestuur ook geen rechtspersoon is. Het gemeentebestuur is namelijk geen lichaam. Dat is de gemeente, met de gemeenteraad als orgaan van dat lichaam met de hoogste zeggenschap binnen de rechtspersoon ‘gemeente’.

Categorieën
Amsterdam; Politiek & Bestuur

De bestuurscommissie: een schizofreen orgaan

De deelgemeenten werden per 19 maart 2014 afgeschaft, ‘Afschaffing bevoegdheid gemeentebesturen om deelgemeenten in te stellen‘, waarop de Amsterdamse deelraden ophielden te bestaan.

Categorieën
Amsterdam; Politiek & Bestuur

Bezuinigingen 2010-2014, gemeente Amsterdam

De kredietcrisis sloeg hard toe vanaf najaar 2008. Financiële instellingen en op later moment overheden kwamen in grote problemen of moesten rigoureuze maatregelen treffen om die problemen te voorkomen.

Categorieën
Amsterdam; Politiek & Bestuur

Voetnoten

Informatie alhier verkregen: Gemeenteraad Amsterdam; alle informatie, agenda’s/ stukken en livestream

en College van burgemeester en wethouders te Amsterdam

via De website van de gemeente Amsterdam