Analyse politiek Amsterdam 2019

Het jaar van de beeldvorming, zo laat 2019 zich goed omschrijven voor politiek Amsterdam. Politiek Amsterdam creëert het beeld, de media brengen dit aan de man.

Geen politiek zonder tegenstellingen. Iedereen verdient. Zowel links als rechts politiek Amsterdam spint garen bij de uitvergrote tegenstellingen die de media prominent (aan de man) brengen om daar vervolgens zelf ook voordeel mee op te doen. Maar de werkelijkheid is vaak een stuk saaier dan de beeldvorming doet denken, en soms totaal anders dan groot wordt gebracht.

Goed voorbeeld dat de werkelijkheid anders kan zijn dan de door iedereen omarmde beeldvorming betrof Begroting 2020. Het beeld dat werd gevormd was dat grote financiële problemen zich aandienen omdat het Rijk de budgetten doet dalen door het Gemeentefonds te verlagen. In werkelijkheid stijgt het Gemeentefonds in Begroting 2020 met € 99 miljoen tov Begroting 2019, terwijl het Gemeentefonds € 86 miljoen groeide in Begroting 2019 tov Begroting 2018. Het tekort op de specialistische Jeugdzorg werd groot gebracht als voorname tegenvaller, in werkelijkheid heeft het vorig college voor dit tekort al een reservering gemaakt in de begroting, stelpost Sociaal domein, zoals te zien in de 4-maandsrapportage 2018, en vulde het Rijk dit aan met € 16 miljoen.

On top of it: het college heeft helemaal geen besparing ingeboekt wegens daling van dat Gemeentefonds. Het geld wordt gewoon uitgegeven.

Tel hierbij op dat de lokale heffingen met € 140 miljoen stijgen tov voorgaande jaren, en de vraag werpt zich op waarom er nu eigenlijk zo’n financieel probleem is, zoals door iedereen wordt gebracht. De werkelijkheid is totaal anders dan de beeldvorming doet vermoeden. Dan laat ik de stijging van de parkeerbaten met € 100 miljoen nog onverlet.

Maar het beeld van ‘het rechtse kabinet dat bezuinigt’ geeft een mooie tegenstelling met ‘het kneiterlinks college van Amsterdam’. Iedereen verdient, ook politiek rechts vindt het niet erg om voor rechts neergezet te worden, immers. En de media hebben mooie verhalen te publiceren, die gretig aftrek vinden. Maar, de werkelijkheid is dus totaal anders.

Geen politiek zonder tegenstellingen. Beeldvorming, waarbij iedereen verdient. Herken vooral de rol van de media hierin, die natuurlijk hier ook veel voordeel mee opdoen.

De coalitie verkoopt zichzelf met de 24-uursopvang, het aardgasvrij maken van de woonwijken en autoluwe voornemens. De goede lezer ziet dat feitelijk 99,9% van de begroting ongeroerd blijft hierbij, het beleid dat al was wordt voortgezet. Er is amper verschil met de voorgaande coalitie, die als de meest rechtse ooit werd omschreven, tov kneiterlinks nu. Herken de gecreëerde tegenstelling. Beeldvorming.

De werkelijkheid is dat bijvoorbeeld het aardgasvrij maken van de woonwijken beleid betreft dat de vorige wethouder Duurzaamheid, Choho van D66, al heeft ingezet. Nog beter, de wijken die de huidig wethouder Duurzaamheid, Van Doorninck van GroenLinks, van het gas wil halen als coalitiedoelstelling, zijn in werkelijkheid hier al sinds 2016-7 mee bezig. Het is al bestaand beleid, als nieuw verkocht. Beeldvorming. En dan laat ik maar onverlet dat het de woningbouwcorporaties en de huiseigenaren zijn die de woningen van het gas halen, en de energiebedrijven dit moeten faciliteren. De wethouder kan er goede sier mee maken, dat wel. Beeldvorming.

Dat er in werkelijkheid nog letterlijk geen enkel beleid is van de wethouder Duurzaamheid, Van Doorninck dit pas in 2020 aan de gemeenteraad wil voorleggen, komt de beeldvorming niet ten goede, dus wordt het collectief verzwegen, de media voorop.

24-uursopvang deed BM Van der Laan al eerder, en andere steden hebben dit beleid al langer. Om dat nu zo uniek te noemen, nog los van het feit dat deze opvang toe besloten is met een motie uit de vorige raadsperiode. En om nu te zeggen dat heel Amsterdam veranderd is door dit beleid, niet echt. Waarbij ik onbenoemd laat dat dit beleid nog helemaal niet is opgestart zoals voorgehouden. Dit staat momenteel gepland voor eind 2020. Wat niemand weet. Beeldvorming overheerst.

Autoluw, de milieuzone, beide zijn voornemens voor de lange termijn, waar deze coalitie helemaal niet over besluit. Beeldvorming, groot gebracht door de media. Iedereen verdient. Bedenk hierbij dat autoluw al op stapel stond, en is voorbereid door de vorige wethouder Verkeer & Vervoer, Litjens van de VVD, met Uitvoeringsagenda Mobiliteit. Enige verschil is dat ter linkerzijde de politici het autoluw benadrukken, en ter rechterzijde de bevordering van de doorstroming van het verkeer wordt gecommuniceerd. Maar het is hetzelfde beleid. Beeldvorming.

Het beleid van deze coalitie is een voortzetting van het beleid van de vorige coalitie, dezelfde maaltijd met hooguit wat extra kruiden die mogelijk zijn door de grotere financiële ruimte. De rest is beeldvorming.

Doe ik hiermee recht aan het totaal? Nee, absoluut niet. Zo voert wethouder Moorman met de portefeuilles Onderwijs en Armoede goed beleid met sterk eigen kleur. Inhoud. Dit geldt ook voor andere wethouders en de burgemeester, waarbij opgemerkt dat veelal hooguit accenten verlegd kunnen worden, het gros van het beleid vaststaat. Alleen de wethouders Groot Wassink en Van Doorninck, beiden van GroenLinks, vallen door de mand als we de beeldvorming weghalen, en de inhoud laten prevaleren. Of u moet werkelijk denken dat Amsterdam nooit eerder bv antidiscriminatiebeleid heeft gevoerd. Etcetera, zo kan ik al het beleid langsgaan, maar de overkoepelde factor is dat er een beeld wordt gevormd dat inhoudelijk de lading niet dekt maar door de media wel als leidraad wordt gehanteerd, als verhaallijn wordt aangehouden. Iedereen verdient.

Inhoud bestaat niet, alleen vorm is belangrijk. Ofwel: ‘Appearances are everything, politics and deception are built on it’.


Geplaatst

in

door

Tags: