Amsterdam: raadscommissies deze week: beknopt overzicht van agenda commissie Wonen

Deze week vergaderen de raadscommissies Wonen, Ruimtelijke Ordening, Zorg & Sport en Financiën. U treft de agenda’s en stukken alhier: vergaderingen raadscommissies 6 en 7 juli 2016

Raadscommissie Wonen heeft wethouder Ivens aanstaande woensdag te gast, die de volgende agendapunten heeft aangeleverd:

  • Dierenwelzijn: ‘Evaluatie pilot Hulp aan huisdieren van minima’. Wethouder Ivens laat weten dat de hulp tijdig bezoek aan de dierenarts bevordert. Het budget van €400.000 is toereikend, de pilot wordt voortgezet
  • Voorjaarsnota 2016
  • voorstel een aantal Gebiedsagenda’s te actualiseren (Centrum, Noord en Nieuw-West)
  • locaties (gemengde) huisvesting statushouders
  • afhandeling motie PvdA/ D66 over ‘Woonzorginitiatieven’, geagendeerd door PvdA dhr. Poorter
  • splitsen en verkopen van sociale huurwoningen, geagendeerd door PvdA dhr. Abid
  • inkeerregeling voor illegale onderhuurders van sociale huurwoningen, geagendeerd door D66 dhr. Van Dantzig.

De volledige agenda treft u hier: vergaderingen raadscommissies 6 en 7 juli 2016


Geplaatst

in

door