Amsterdam: overzicht van agenda raadscommissie Ruimtelijke Ordening deze week

Deze week vergaderen de raadscommissies Wonen, Ruimtelijke Ordening, Zorg & Sport en Financiën. De agenda’s met stukken treft u alhier: Amsterdam: raadscommissies 6 en 7 juli 2016.

Raadscommissie Ruimtelijke Ordening heeft wethouder Van der Burg woensdag te gast, die de volgende agendapunten heeft aangeleverd:

 • Voorjaarsnota 2016
 • actualiseren Gebiedsagenda’s Centrum, Noord en Nieuw-West
 • Gebiedsplannen 2016
 • bestemmingsplannen, zoals Stadswerf Oostenburg, Zuidelijke Binnenstad, het Nieuwe Diep, Zuidas-Ravel, Banne Buiksloot II, Haarlemmerpoort, Ma Braunpad (woonwagenlocatie)
 • Diemerpark, afwijzen verzoek vaststellen bestemmingsplan
 • Citroëngebouwen Stadionplein, voorbereidingsbesluit
 • Structuurvisie Amsterdam 2040, actualisatie
 • Bewegende stad: Amsterdamse beweeglogica (uitgangspunten om bewegen te borgen als onderdeel van de ruimtelijke inrichting)
 • verkenning ‘De Nieuwe Kern’; plan voor woonwijk met maximaal 4.500 woningen en 250.000 vierkante meter commerciële ruimte. Doel is dat dit een multifunctioneel stedelijk gebied wordt. Onderdeel van het plan is om de jeugdopleiding van Ajax, Sportpark De Toekomst, te verhuizen binnen dit plangebied. Dit zou de gemeente Amsterdam de mogelijkheid bieden om Zuidoost, Amstel II en ArenaPoort ‘duurzaam te verbinden met de rest van de stad’
 • welstandsnota ‘De schoonheid van Amsterdam 2016’ *
 • principebesluit ‘Sprong over het IJ’ *
 • Ringdijk 44 (zie: Ringdijk 44, herontwikkeling gebouwde omgeving)
 • Centrumeiland (eerste eiland van IJburg 2e fase), investeringsbesluit
 • wijzigingen Verordening op de Bestuurscommissies
 • aanpassing grondprijzen bestaande, voortdurende erfpachtrechten
 • Bijlmerbajes, verkoop en herontwikkeling.

De volledige agenda met stukken alhier, op de website van de gemeenteraad Amsterdam: raadscommissies 6 en 7 juli 2016.

* principebesluit ‘Sprong over het IJ’ en de welstandsnota ‘De Schoonheid van Amsterdam 2016’ worden na het reces behandeld, wegens te volle agenda.