Aanbevelingen voor de gemeenteraad; deel VII


  • kwartaalrapportages omzetten in halfjaarlijks, actieve informatieplicht van het college als instrument om tijdig op de hoogte te zijn van problemen en/ of overschrijdingen

* het opstellen van rapportages kan drie maanden in beslag nemen, dat is de staande praktijk, waarop het drie maanden kan duren eer dit is geagendeerd bij de raadscommissie. In het ergste geval ben je negen maanden later op de hoogte van problematiek die zich heeft voorgedaan. Kwartaalrapportages zijn zinloos, wekken valse verwachtingen. In werkelijkheid bespreek je dan problemen van acht maanden oud terwijl Parool, AT5 en Telegraaf al hebben bericht over veel recentere problematiek.