Categorieën
Amsterdam; Politiek & Bestuur

Analyse hernieuwd coalitieakkoord ‘Samen sterker uit de crisis’

Het is van belang de werking van de Amsterdamse politiek te begrijpen om in te zien wat zich voordoet met hetgeen als hernieuwd coalitieakkoord is gepresenteerd.