Categorieën
Amsterdam; Politiek & Bestuur

Handreiking Gemeentefinanciën en Wegwijzer Gemeentebegroting

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten, VNG, is het officiële samenwerkingsverband van de Nederlandse gemeenten (ook overzees).

Categorieën
Amsterdam; Politiek & Bestuur

Voorjaarsbrief 2020 gemeente Amsterdam (Voorjaarsnota 2020)

Wethouder Financiën Everhardt heeft op 4 juni 2020 Voorjaarsbrief 2020 gepubliceerd, die de gebruikelijke Voorjaarsnota vervangt wegens de grote financiële onzekerheden in verband met de coronacrisis. De Voorjaarsnota is gewoonlijk het beslismoment voor het begrotingsjaar daaropvolgend, de begroting is dan de uitwerking van die Voorjaarsnota. Dit jaar is dat beslismoment verschoven naar de behandeling van Begroting 2021, november 2020.