Categorieën
Amsterdam; Politiek & Bestuur

Politiek Amsterdam: lijsttrekkersverkiezingen bij D66 en PvdA

Er zijn bij D66 en PvdA interne verkiezingen voor het lijsttrekkerschap bij de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018.

Categorieën
Amsterdam; Politiek & Bestuur

Aanbevelingen voor gemeenteraad Amsterdam; deel IV

  1. omslagstelsel in beeld brengen
  2. omslagstelsel per programma uitdiepen
  3. aangeven hoeveel per programma oneigenlijk wordt ingezet via het omslagstelsel *
  4. alternatief voor 3. bieden
  5. omslagrente en renterisicobuffer omlaag
  6. vrijval renterisicobuffer naar rato terug naar programma’s

* middels het renteresultaat worden middelen anders aangewend dan oorspronkelijk bedoeld

Categorieën
Amsterdam; Politiek & Bestuur

Beleidskader Verlichting, Amsterdam

Raadscommissie Infrastructuur & Duurzaamheid bespreekt woensdag 12 april 2017 ‘Beleidskader Verlichting’, voordracht van wethouder Verkeer en Vervoer Litjens: agenda raadscommissie ID, 12 april 2017, agendapunt 13.

Categorieën
Amsterdam; Politiek & Bestuur

Eindejaarsrapportage Fondsen 2016; grondexploitaties Amsterdam (VEF)

De resultaten van de grondexploitaties die onder het regime vallen van het Vereveningsfonds van de gemeente Amsterdam; realisatiecijfers 2016 en meerjarenperspectief: Eindejaarsrapportage Fondsen 2016 (PDF).

Categorieën
Europese Unie; Politiek & Bestuur van de EU

‘The EU in 2016′; General report – Activities of the European Union in 2016’

‘The EU in 2016’; General report – Activities of the European Union in 2016 (PDF): The EU in 2016.

Categorieën
Amsterdam; Politiek & Bestuur

Nota Begrotingsruimte; financiële ontwikkelingen 2015-2018 gemeente A’dam tbv coalitie-besprekingen 2014

NOTA BEGROTINGSRUIMTE:

De financiële ontwikkelingen 2015 -2018 van de gemeente Amsterdam ten behoeve van de coalitie-besprekingen bij de gemeenteraadsverkiezingen maart 2014: Nota Begrotingsruimte 2015-2018.

Categorieën
Amsterdam; Politiek & Bestuur

Meerjaren Werk- en investeringsprogramma’s DIVV; Amsterdam (2011-2016)

Meerjaren Werk- en Investeringsprogramma’s Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer DIVV, Amsterdam. Betreft investeringen over vijf jaar, á € 3 miljard.